Multikultforum-projektet

Syftet med projektet är att underlätta den dubbelriktade integrationen efter de lagstadgade integrationsåtgärderna. Det centrala här är det naturliga mötet mellan kulturer. Projektet strävar efter att underlätta samspelet mellan personer med olika kulturell bakgrund med hjälp av kulturella arbetsmetoder och engagerade kulturverksamhet. Målgruppen består av invandrarbefolkningen i landskapet utom kunder vid förläggningar för asylsökande och utlänningsbyråer.

Projektets aktiviteter sker på tre forum. Pilotkommuner i Strukturforumet för bakgrundsorganisationer är Jakobstad, Korsnäs och Vasa, men vid behov kan verksamheten gå över kommungränserna. Vi arbetar tillsammans med kommunernas kultur- och biblioteksväsenden samt medborgarinistituten för att vidareutveckla samarbetsstrukturerna för produktion av mångkulturell kulturverksamhet.

Det kulturella mötesforumet arbetar med att skapa förutsättningar för interaktion mellan olika befolkningsgrupper i de pilotkommuner som är med i strukturforumet.

Barnkulturforumet inrättas i samarbete med Barnkulturnätverket i Österbotten Bark, och det omfattar barn och unga i landskapet Österbotten och i Karleby stad. Forumet sätter sig in i frågor som rör emigration och immigration med hjälp av kulturarvspedagogik.

Projekttid: 1.7.2014–31.3.2017

Ta kontakt

Seija Punnonen
Kulturplanerare
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi