EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EU BSR Strategy) är en s.k. makrostrategi som antagits av Europeiska rådet. Det är EU:s första makrostrategi och målet är att utveckla hela regionen runt Östersjön till en globalt ledande region i olika avseenden.

Med cirka 100 miljoner invånare är regionen en spelare av helt annan rang än vad enskilda länder runt Östersjön kan vara på egen hand.