Tillgänglighetsutlåtande

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för Österbottens förbunds webbplats. Tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten www.obotnia.fi och har upprättats 17.09.2020.

Verktyget Lighthouse har använts för att analysera webbplatsens tekniska tillgänglighet. Vi har bedömt tjänstens tillgänglighet själva.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav. Då det gäller gamla dokument, som protokoll, hänvisar vi till oproportionell börda. Tillgänglighetskraven gäller inte kartor för landskapsplanläggningen eftersom dessa inte är avsedda för navigering.

Nedan finns en lista över tillgänglighetsproblem som vi hittills har identifierat.  

Möjlig att uppfatta och begriplig: Tillgängligheten hos filer skapade med kontorsprogram, videoklippen kan sakna textning

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister:

På förbundets sidor finns många PDF-dokument. De är gjorda av förbundet eller samarbetspartner. I en del fall har en annan myndighet ålagt Österbottens förbund att publicera bilagan på webbplatsen. En del av dokumenten (föredragningslistor och protokoll) kommer till webbplatsen från ett ärendehanteringssystem från vilket de genererade dokumenten inte till alla delar är tillgängliga. Tillgängligheten förbättras i samband med att ärendehanteringssystemet uppdateras. En del av de icke tillgängliga bilagorna är gjorda före 23.9.2018 och omfattas därför inte den lagstiftning som ska tillämpas. Dokumenten görs tillgängliga i samband med uppdateringsarbete.

I bilagorna kan följande brister i tillgängligheten förekomma:

1.1.1 Innehåll som inte är text:

Alt-texter för bilder och i formulärfält saknas.

1.3.2 Meningsfull ordning:

Läsordningen och dokumentets strukturkoder har inte fastställts. Navigeringshjälpmedel (länkar, bokmärken, rubriker, tabbordning) kan saknas.  

3.1.2 Språk för del av sida:

Dokumentets språk har nödvändigtvis inte angetts. Dokumenten kan vara tvåspråkiga.

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner:

Blankettfälten är inte nödvändigtvis interaktiva.

1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade):

I de äldre videoklippen på webbplatsen saknas textning. Videoinspelningarna har publicerats före 23.9.2020 och omfattas därför inte av lagstiftningens krav. Videoklippen tas bort när de inte längre är aktuella.

Behöver du innehåll i en tillgänglig form?

Du kan be om information i dokumenten i tillgänglig form. Vänd dig till webbplatsens kontaktpersoner.

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda dem

Ge tillgänglighetsrespons via det här formuläret

Kontaktuppgifter:

Du kan också ge tillgänglighetsrespons via

E-post: info@obotnia.fi

Tillsynsmyndighet

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000