Landskapets samarbetsgrupp

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) samordnar genomförandet av planer och fullföljandet av avtal som påverkar utvecklingen av regionen och genomförandet av de nationella programmen och de program som medfinansieras av Europeiska unionen. I landskapets samarbetsgrupp är följande aktörer jämbördigt representerade:

  •  regionens kommuner och landskapsförbundet
  • de statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen som är betydelsefulla med tanke på samarbetsgruppens uppgifter
  • parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen, såsom arbetsmarknads- och näringsorganisationer, samt de civila samhället, såsom miljöorganisationer och organisationer som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

Medlemmar 2017–2021

Presidium

Michael Luther, sfp (Monica Asplund, sfp)
I vice ordförande Richard Sjölund
II vice ordförande Timo Saari
III vice ordförande Minna Leppäkorpi

1. Landskapsförbundet och dess medlemskommuner

Ann-Sofi Backgren, sfp (Carina Storhannus, sfp)

(utses senare), sfp (Patrick Ragnäs, sfp)

Joakim Strand, sfp (Johan Kullas, sfp)

Johanna Holmäng, sfp (Hans-Erik Lindgren, sfp)

Rickard Sjölund, sdp (Olli Raatikainen, c)

Anne-Marie Viinamäki, saml (May-Gret Axell, kd)

2. De statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen

Timo Saari (Mika Palosaari)

Karin Kainlauri (Pauliina Sundin)

Vincent Westberg (Karoliina Laakkonen-Pöntys)

Anders Östergård (Jarmo Salo)

Marianne West-Ståhl (Harri Varhama)

Jouni Kytösaari (Marko Muotio)

3. De för den regionala utvecklingen viktigaste arbetsmarknads- och näringsorganisationerna

Jari Neulaniemi (Eeva Gräsbeck)

Ahti Ruoppila (Tapio Ruostetoja)

Minna Leppäkorpi (Helena Hakko)

Juha Häkkinen (Mia Brännbacka)

Kaj Svels (Mikael Finnäs)

Susanne West (Hannu Uitto)

Mathias Högbacka (Matti Jaskari)

Ta kontakt

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert
Finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), landskapets samarbetsgrupp
Suomela Kaj IMG 0093
Kaj Suomela
Landskapsdirektör