Landskapets samarbetsgrupp

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) samordnar genomförandet av planer och fullföljandet av avtal som påverkar utvecklingen av regionen och genomförandet av de nationella programmen och de program som medfinansieras av Europeiska unionen. I landskapets samarbetsgrupp är följande aktörer jämbördigt representerade:

  •  regionens kommuner och landskapsförbundet
  • de statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen som är betydelsefulla med tanke på samarbetsgruppens uppgifter
  • parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen, såsom arbetsmarknads- och näringsorganisationer, samt de civila samhället, såsom miljöorganisationer och organisationer som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

Sammansättningen av landskapets samarbetsgrupp för mandatperioden 2022–2025:

Regionens kommuner och landskapsförbundet (7)
Ordinarie medlem (Personlig ersättare)

Steven Frostdahl, ordf. (Niclas Sjöskog)

Brita Brännbacka-Brunell (Hans-Erik Lindgren)

Johanna Borg (Henrik Antfolk)

Samuel Broman (Anna Bertills)

Joakim Strand (Ann-Sofi Backgren)

Richard Sjölund (Riitta Pääjärvi-Myllyaho)

xx (Ann Holm)

De statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen som är betydelsefulla med tanke på samarbetsgruppens uppgifter (6)
Ordinarie medlem (Personlig ersättare)

Mika Palosaari (Hanna Auronen)

Karin Kainlauri (Pauliina Sundin)

Anders Östergård (Jarmo Salo)

Vincent Westberg (Karoliina Laakkonen-Pöntys)

Jukka Keinänen (Jaakko Ryymin)

Marianne West-Ståhl (Harri Varhama)

Parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen, såsom arbetsmarknads- och näringsorganisationer, samt det civila samhället, såsom miljöorganisationer och organisationer som främjar jämlikhet och ickediskriminering (8)
Ordinarie medlem (Personlig ersättare)

Jari Neulaniemi (Esa Virtanen)

Ahti Ruoppila (Sanni Halla-aho)

Minna Leppäkorpi (Tarja Mäkitalo)

Mikael Hallbäck (Paula Erkkilä)

Tomas Bäck (Tommi Mäki)

Mårten Lövdahl (Patrik Majabacka)

Susanne West (Hannu Uitto)

Mathias Högbacka (Matti Jaskari)

Presidium

Ordförande Steven Frostdahl
I vice ordförande Johanna Borg
II vice ordförande Mika Palosaari
III vice ordförande Minna Leppäkorpi

Ta kontakt

Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), landskapets samarbetsgrupp
Mats Brandt
Landskapsdirektör
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi