Landskapets samarbetsgrupp

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) samordnar genomförandet av planer och fullföljandet av avtal som påverkar utvecklingen av regionen och genomförandet av de nationella programmen och de program som medfinansieras av Europeiska unionen. I landskapets samarbetsgrupp är följande aktörer jämbördigt representerade:

  •  regionens kommuner och landskapsförbunde
  • de statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen som är betydelsefulla med tanke på samarbetsgruppens uppgifter
  • parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen, såsom arbetsmarknads- och näringsorganisationer, samt de civila samhället, såsom miljöorganisationer och organisationer som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

Sammansättningen av landskapets samarbetsgrupp för mandatperioden 2022–2025:

Regionens kommuner och landskapsförbundet (7)
Ordinarie medlem (Personlig ersättare)

Steven Frostdahl, ordf. (Niclas Sjöskog)

Brita Brännbacka-Brunell (Hans-Erik Lindgren)

Johanna Borg (Henrik Antfolk)

Samuel Broman (Anna Bertills)

Joakim Strand (Ann-Sofi Backgren)

Richard Sjölund (Riitta Pääjärvi-Myllyaho)

Varpu Rajaniemi (Ann Holm)

De statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen som är betydelsefulla med tanke på samarbetsgruppens uppgifter (6)
Ordinarie medlem (Personlig ersättare)

Timo Saari (Mika Palosaari)

Karin Kainlauri (Pauliina Sundin)

Anders Östergård (Jarmo Salo)

Vincent Westberg (Karoliina Laakkonen-Pöntys)

Jukka Keinänen (Jaakko Ryymin)

Marianne West-Ståhl (Harri Varhama)

Parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen, såsom arbetsmarknads- och näringsorganisationer, samt det civila samhället, såsom miljöorganisationer och organisationer som främjar jämlikhet och ickediskriminering (8)
Ordinarie medlem (Personlig ersättare)

Jari Neulaniemi (Esa Virtanen)

Ahti Ruoppila (Sanni Halla-aho)

Minna Leppäkorpi (Tarja Mäkitalo)

Mikael Hallbäck (Paula Erkkilä)

Kaj Svels (Tommi Mäki)

Mårten Lövdahl (Patrik Majabacka)

 Johanna Smith (Hannu Uitto)

Mathias Högbacka (Matti Jaskari)

Medlemmar 2017–2021

Presidium

Michael Luther, sfp (Monica Asplund, sfp)
I vice ordförande Richard Sjölund
II vice ordförande Timo Saari
III vice ordförande Minna Leppäkorpi

1. Landskapsförbundet och dess medlemskommuner

Ann-Sofi Backgren, sfp (Carina Storhannus, sfp)

Mikaela Björklund, sfp (Patrick Ragnäs, sfp)

Joakim Strand, sfp (Johan Kullas, sfp)

Johanna Holmäng, sfp (Hans-Erik Lindgren, sfp)

Richard Sjölund, sdp (Olli Raatikainen, c)

Anne-Marie Viinamäki, saml (May-Gret Axell, kd)

2. De statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen

Timo Saari (Mika Palosaari)

Karin Kainlauri (Pauliina Sundin)

Vincent Westberg (Karoliina Laakkonen-Pöntys)

Anders Östergård (Jarmo Salo)

Marianne West-Ståhl (Harri Varhama)

Jouni Kytösaari (Marko Muotio)

3. De för den regionala utvecklingen viktigaste arbetsmarknads- och näringsorganisationerna

Jari Neulaniemi (Eeva Gräsbeck)

Ahti Ruoppila (Tapio Ruostetoja)

Minna Leppäkorpi (Helena Hakko)

Juha Häkkinen (Mia Brännbacka)

Kaj Svels (Mikael Finnäs)

Susanne West (Hannu Uitto)

Mathias Högbacka (Matti Jaskari)

Ta kontakt

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert
Finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), landskapets samarbetsgrupp