Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner

Syftet med projektet är att skapa allt bättre beredskap i de österbottniska kommunerna för genomförande av effektiva klimatåtgärder. Projektet genomförs i nära samarbete med Österbottens kommuner.

Projektets syften:

  1. Läget inom klimatarbetet i de österbottniska kommunerna utreds, problemen och de mest effektfulla åtgärderna kartläggs.
  2. De österbottniska kommunernas mål i fråga om begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen klargörs vid behov.
  3. Kommunerna i Österbotten aktiveras till att vidta åtgärder för att begränsa klimatförändringen och anpassa sig till den samt till regionalt, nationellt och internationellt samarbete (t.ex. Hinku-nätverket).

 

Projekttid: 1.1.2022–31.5.2023

Projektets budget: 120 000 €

  • Miljöministeriets understöd 84 000 €
  • Egen finansieringsandel 36 000 €

Läs mer om understöd: Regioner som stöd för kommunernas klimatarbete -program (ym.fi)

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert