Vårt ansvarstagande

Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhet i Österbottens förbund bygger på ett brett koncept av jämlikhet mellan olika människor och värderingar, och lika rättigheter och skyldigheter för all personal.

Vår uppdaterade jämställdhets- och likabehandlingsplan kommer inom kort att publiceras på svenska.

Blodgivning på arbetstid

Vi tar hand om hela Österbotten genom att ge blod!

Österbottens förbund har certifikatet Blodgivning på arbetstid, som innebär att vi erbjuder vår personal möjligheten att ge blod under arbetsdagen. Vi tror på att vi med små handlingar kan hjälpa andra och bidra till samhället.

Certifikatet Blodgivning på arbetstid är ett sätt att erbjuda möjlighet och uppmuntra allt fler att ge blod, eftersom det annars kan vara svårt att för människor i arbetslivet att hitta tid för blodgivning.

Läs mer om certifikatet Blodgivning på arbetstid.

Certifikatet Blodgivning på arbetstid.

Livräddande första hjälpen

Österbottens förbunds personal hade möjlighet att delta i en kurs i livräddande första hjälpen hösten 2023. För oss är det viktigt att vi har beredskap att hjälpa varandra på arbetsplatsen och också andra i samhället.

Kurs i livräddande första hjälpen.