Landskapsfullmäktige

Landskapsfullmäktige med sina 38 ledamöter är Österbottens förbunds högsta beslutsfattande organ. Ledamöterna i fullmäktige representerar medlemskommunernas fullmäktige.

Kommunernas representantskap utser fullmäktige vart fjärde år för en mandatperiod som motsvarar kommunalvalsperioden. Landskapsfullmäktige utser i sin tur landskapsstyrelsen. Presidiet utses för två år i taget. Fördelningen av fullmäktigeplatser bestäms utifrån invånarantal i kommunerna.

Svenska folkpartiet är störst

Den politiska fördelningen i landskapsfullmäktige motsvarar kommunalvalsresultatet. Svenska folkpartiet är det största partiet med 21 platser.

Mandatfördelningen i landskapsfullmäktige:

Centerpartiet 1, De Gröna 1, Kristdemokraterna 3, Samlingspartiet 3, Sannfinländarna 3, Socialdemokraterna 5, Svenska folkpartiet 21, Vänsterförbundet 1

Fullmäktigeledamöterna 2021–2025

Presidium

Ordförande Matias Mäkynen (SDP)
1:a vice ordförande Mikko Ollikainen (SFP)
2:a vice ordförande Susanna Koski (Saml)

Ordinarie medlem, parti (personlig ersättare, parti)

Jakobstad

Anna-Maja Henriksson, SFP (Owe Sjölund, SFP)
Peter Boström, SFP (Annica Haldin, SFP)
Kenneth Holmgård, SFP (Heidi Matinlassi, SFP)
Vesa Suvanto, SDP (Kari Koskela, SDP)

Kaskö

Mirja Högstrand, SFP (Johan Bärnlund, SFP)

Korsholm

Monica Asplund, SFP (Kristoffer Jansson, SFP)
Per-Henrik Lithén, SFP (Alice Lillas, SFP)
Rebecca Åkers, SDP (Emma Dahl, SFP)
Jussi Lammi, Sannf (Micael Westerholm, Sannf)

Korsnäs

Mikael Nordmyr, SFP (Anna-Lena Kronqvist, SFP)

Kristinestad

Kaj Kärr, SFP (Tapani Rentola, KD)
Henrik Ådjers, Saml (Harri Alatalo, Saml)

Kronoby

Bengt-Johan Skullbacka, SFP (Adam Näse, SFP)
Maria Tokou, SFP (Helena Broända, SFP)

Laihela

Sauli Tuomela, Saml (Janne Laine, Saml)
Tero Frondelius, Sannf (Kurt Silorinne, Sannf)

Larsmo

Karita Nynäs, SFP (Jan-Ole Haglund, SFP)
Andreas Hjulfors, KD (Ina Byggmästar, KD)

Malax

Mikko Ollikainen, SFP (Carola Bengs-Lattunen, SFP)
Leif Tast, KD (Emilia Back, SFP)

Nykarleby

Bengt Jansson, SFP (Siw Frostdahl-Blomqvist, SFP)
Sabina Forsbacka, SFP (Heidi Backman, SDP)

Närpes

Marianne Nyqvist-Mannsén, SFP (Sven Jerkku, SFP)
Pia Rönnholm, SDP (Peter Sjökvist, SDP)

Pedersöre

Johanna Holmäng, SFP (Anja Lillqvist, SFP)
Niclas Sjöskog, SFP (Roger Häggman, SFP)
Helena Joskitt, KD (Christian Backlund, KD)

Vasa

Sari Somppi, SFP (Ulla Granfors, SFP)
Hans Frantz, SFP (Johan Ångerman, SFP)
Pasi Keskinen, C (Aleksi Koivisto, C)
Lotta Alhonnoro, Gröna (Maria Saita, Gröna)
Matias Mäkynen, SDP (Per Hellman, SDP)
Pirjo Andrejeff, SDP (Maria Tolppanen, SDP)
Jukka Mäkynen, Sannf (Mauri Ollila, Sannf)
Susanna Koski, Saml (Anne-Marie Viinamäki, Saml)
Harri Moisio, Vf (Päivi Moisio, Vf)

Vörå

Göran Backman, SFP (Anna-Lena Krooks, SFP)
Leena Nikkari-Östman, SFP (Victor Ohlis, SFP)