Landskapsfullmäktige

Landskapsfullmäktige med sina 39 ledamöter är Österbottens förbunds högsta beslutsfattande organ. Ledamöterna i fullmäktige representerar medlemskommunernas fullmäktige.

Kommunernas representantskap utser fullmäktige vart fjärde år för en mandatperiod som motsvarar kommunalvalsperioden. Landskapsfullmäktige utser i sin tur landskapsstyrelsen. Presidiet utses för två år i taget. Fördelningen av fullmäktigeplatser bestäms utifrån invånarantal i kommunerna.

Svenska folkpartiet är störst

Den politiska fördelningen i landskapsfullmäktige motsvarar kommunalvalsresultatet. Svenska folkpartiet är det största partiet med 21 platser.

Mandatfördelningen i landskapsfullmäktige:

Centerpartiet 2, De Gröna 1, Kristdemokraterna 3, Samlingspartiet 3, Sannfinländarna 2, Socialdemokraterna 6, Svenska folkpartiet 21, Vänsterförbundet 1

Fullmäktigeledamöterna 2017–2021

Presidium 2020–2021

Ordförande Matias Mäkynen (sdp)
1:a vice ordförande Niclas Sjöskog (sfp)
2:a vice ordförande Susanna Koski (saml)

Ordinarie medlem, parti (personlig ersättare, parti)

Jakobstad
Peter Boström, sfp (Brita Brännbacka-Brunell, sfp)
Anna-Maja Henriksson, sfp (Owe Sjölund, sfp)
Kari Koskela, sdp (Ulla Hellén, sdp)
Jacob Storbjörk, sdp (Lars Björklund, sdp)

Kaskö
Catharina Skur, sfp (Johan Bärnlund, sfp)

Korsholm
Monica Asplund, sfp (Kenth Nedergård, sfp)
Pernilla Vikström, sfp (Stig Beijar, sfp)
Per-Henrik Lithén, sfp (Ida-Maria Skytte, sfp)
Micael Westerholm, sannf (Alice Lillas, sfp)

Korsnäs
Anna-Lena Kronqvist, sfp (Roger Bergström, sfp)

Kristinestad
Kaj Kärr, sfp (Mila Segervall, sfp)
Petri Pihlajaniemi, saml (Pekka Ollila, saml)

Kronoby
Bengt-Johan Skullbacka, sfp (Kari Harju, sfp)
(Helena Broända, sfp)

Laihela
Päivi Miskala, c (Marja Vettenranta, c)
Sauli Tuomela, saml (Janne Laine, saml)

Larsmo
Andreas Hjulfors, kd (Ann-Sofie Grankulla, kd)
Leif Svenfelt, sfp (Katarina Palo, sfp)

Malax
Britt-Marie Söderholm, sdp (Christer Bogren, sdp)
Lorenz Uthardt, sfp (Carola Bengs-Lattunen, sfp)

Nykarleby
Siw Frostdahl-Blomqvist, sfp (Carita Häger, sfp)
Stefan Grahn, sfp (Mikael Lindvall, sfp)

Närpes
Sven Jerkku, sfp (Marianne Nyqvist-Mannsén, sfp)
Pia Rönnholm, sdp (Peter Sjökvist, sdp)

Pedersöre
Benita Finne, kd (Tommy Nylund, kd)
Johanna Holmäng, sfp (Christian Backlund, sfp)
Niclas Sjöskog, sfp (Helena Berger, sfp)

Vasa
Eeva Simons, gröna (Emine Ehrström, gröna)
Hans Frantz, sfp (Ragnvald Blomfeldt, sfp)
Ulla Granfors, sfp (Anne Salovaara-Kero, sfp)
Heimo Hokkanen, kd (Tomi Kaunismäki, kd)
Susanna Koski, saml (Leena Tulimaa, saml)
Harri Moisio, vf (Anneli Lehto, vf)
Jukka Mäkynen, sannf (Mauri Ollila, sannf)
Matias Mäkynen, sdp (Raimo Rauhala, sdp)
Maria Tolppanen, sdp (Pirjo Andrejeff, sdp)

Vörå
Rainer Bystedt, sfp (Kjell Heir, sfp)
Martin Markén, sfp (Kenneth Pärus, sfp)