Kunskapsbaserad och förutseende regionutveckling i Österbotten

Projekttid 1.1.2023-31.12.2024.

Syftet med projektet är att bygga upp ett sammanhängande regionalt informations- och prognossystem för Österbotten som tillgodoser behoven hos Österbottens förbund, kommuner och andra aktörer.

Projektet kommer att utveckla och testa en kunskapshanteringsprocess för att ta fram en omfattande, tillförlitlig och aktuell ögonblicksbild av den regionala utvecklingssituationen, utvecklingen och framtiden. Dessutom kommer verktyg för att stödja processen att identifieras och testas, och en informationsplattform kommer att byggas för att rapportera om det aktuella läget, utvecklingen och framtiden för regional utveckling i ett användarvänligt och lättillgängligt format.

Kimmo Riusala
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi