Kontaktuppgifter

Förbundets ämbetsverk är indelat i fyra huvudansvarsområden – i en stabsfunktion och tre enheter:

  • Stabsfunktionen
  • Enheten för regionutveckling
  • Enheten för områdesplanering
  • Enheten för kulturverksamhet

Österbottens förbund leds av

Sök kontaktpersoner

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Regionutvecklingsexpert
Finansiering ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE), Interreg Botnia-Atlantica och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Dahl Johanna IMG 0075
Regionutvecklingsexpert
Strategi för innovation och tillväxt (smart specialisering), internationella projekt och nätverk
Ehrs Susanna IMG 9690
Regionutvecklingsexpert
Finansiering ur Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Aurora
Hoglund Marianne IMG 9959
Förvaltningssekreterare
Ärendehantering, registratur, landskapsdirektörens sekreterare
Johnsson Jerker IMG 9939
Regionutvecklingsexpert, internationell koordinator
Leppanen Johanna IMG 0216
Regionutvecklingsexpert
Finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), landskapets samarbetsgrupp
Nori Irina IMG 0132
Regionutvecklingsexpert
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet
Nylund Ulrika IMG 7463 v2
Ekonomisekreterare
Reskontra, fakturering, utbetalningsansökningar (Botnia-Atlantica)
NYMAN KATJA IMG 5938
Kommunikationskoordinator
(Vikarie till 1.9.2024)
Pitkanen Lotta
Regionutvecklingsexpert
Communications coordination
PUNNONEN SEIJA IMG 9852
Kulturplanerare
Kaikukortti, kulturturism
Rannanpaa Stefan IMG 9920
Regionutvecklingsexpert (arbetsledig 1.11.2022–30.4.2023)
Finansiering ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE), Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Aurora, landskapets samarbetsgrupps sekretariat, turismärenden
Riusala Kimmo IMG 9981
Regionutvecklingsexpert
Landsbygdsutveckling, intressebevakning, utbildnings- och högskolepolitik, framtidsarbete och prognostisering
Sjolind Marie IMG 9725
Kommunikationskoordinator (arbetsledig 1.9.2022–1.9.2024)
Ulfvens Niklas IMG 0147
Utvecklings- och näringslivschef
Näringslivs-, innovations- och finansieringsfrågor