Kontaktuppgifter

Postadress: PB 174, 65101 Vasa

Besöksadress: Sandögatan 6 B, Vasa

Faktureringsanvisningar

Registratorskontorets e-postadress: kirjaamo(at)obotnia.fi
Personalens e-postadresser: förnamn.efternamn(at)obotnia.fi

Du kan skicka krypterad e-post via tjänsten Turvaposti.

Förbundets ämbetsverk är indelat i fem huvudansvarsområden – i en stabsfunktion och fyra enheter:

  • Stabsfunktionen
  • Enheten för regionutveckling
  • Enheten för näringslivs-, innovations- och finansieringsfrågor
  • Enheten för områdesplanering
  • Enheten för kulturverksamhet

Österbottens förbund leds av

Landskapsdirektör

Sök kontaktpersoner

Utvecklings- och näringslivschef
Regional samordnare
Projektet Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient Cities and Regions 17.2.2023–31.12.2025
Landskapsdirektör
Regionutvecklingsexpert
Finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)
Regionutvecklingsexpert
Strategi för innovation och tillväxt (smart specialisering), internationella projekt och nätverk
Regionutvecklingsexpert
Finansiering från Interreg Aurora
Förvaltningsansvarig
Regionplaneringsdirektör
Förvaltningsexpert
Ärendehantering, registratur, landskapsdirektörens sekreterare
Regionutvecklingsexpert, internationell koordinator
Regionutvecklingsexpert
Finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), landskapets samarbetsgrupp
Regionutvecklingsexpert
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet
Ekonomiassistent
Reskontra, fakturering.
Kulturplanerare, BARK
Projektledare
Innovation Valley
Regionutvecklingsexpert
Regionutvecklingsexpert
Kulturplanerare
Kaikukortti, kulturturism
Regionutvecklingsexpert
Landsbygdsutveckling, intressebevakning, utbildnings- och högskolepolitik, framtidsarbete och prognostisering
Kommunikationskoordinator (arbetsledig 1.9.2022–31.8.2025)
Kommunikationskoordinator
Vikarie 1.11.2023–31.8.2025
Projektchef
Projektet Kultur med en erfarenhetsexpert 9.10.2023–31.12.2024
Regionutvecklingsdirektör