Årets föreningsvänliga kommun 2023: Vörå kommun

Vörå kommun utsågs till Årets föreningsvänliga kommun i Österbotten 2023. Priset delades ut av Österbottens organisationsdelegation, Österbottens förbund och Österbottens Föreningar rf.

Logo Årets föreningsvänliga kommun. Tre figurer in i ett hjärta.Vuoden järjestöystävällinen kunta logo. Kolme figuuria sydämen sisällä.

Österbottens organisationsdelegation konstaterar bland annat att Vörå kommun har beaktat föreningarna i sina olika program och planer, ordnar både stora och mindre föreningskvällar, erbjuder gratis lokaler för Vöråföreningar och stöder föreningar inom olika verksamhetsområden på många plan.

Landskapsdirektör Mats Brandt skakar hand med kommunfullmäktiges ordförande Kjell Heir. Maakuntajohtaja Mats Brandt kättelee kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kjell Heiriä.

På bilden från vänster: Österbottens Föreningar rf:s styrelseordförande Markku Pulli, landskapsdirektör Mats Brandt, organisationsdelegationens ordförande Henna Minkkinen, Vörå kommuns fritidssekreterare Alf Wiklund och Vörå kommunfullmäktiges ordförande Kjell Heir. Bild: Toni Puukko

Kommunen för själv fram att man håller en låg tröskel gentemot föreningar och försöker bistå dem i den mån det är möjligt. Målsättningen är att med små och enkla medel se till att man tar hand om varandra och hjälper så gott man kan. Stort fokus ligger på ekonomiska bidrag, men kommunen försöker bistå med sakkunskap där det behövs. Kommunen håller likaså en låg tröskel för att kontakta föreningarna i olika ärenden. Dessa saker som kommunen lyfte fram i sina svar gav det “lilla extra” och övertygade dem som avgjorde valet.

Utmärkelsen tar hänsyn till Föreningsvänlig kommun-modellens* kriterier, som till exempel utnämningen av en föreningskontaktperson, tillhandahållandet av gratis lokaler för föreningar och kommunikation om föreningsaktiviteter till kommuninvånarna. Ett identiskt formulär med kriterierna har skickats till varje kommun. Hänsyn har också tagits till att kommunerna är av olika storlek och att verksamheten står i proportion till kommunens storlek.

Årets föreningsvänliga kommun i Österbotten kommer att utses nästa gång 2025.

Österbottens förbund gratulerar Årets föreningsvänliga kommun! 


*Konceptet för Årets föreningsvänliga kommun har utvecklats av föreningen för social trygghet och hälsotrygghet i Norra Österbotten (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.) inom ramen för projektet Organisationsstrukturen i Norra Österbotten (Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne, 2017–2020). Projektets syfte var att särskilt stödja föreningar inom social- och hälsovårdssektorn i landskaps- och vårdreformen.

I projektet diskuterades tillsammans med föreningarna i området de frågor som föreningarna specifikt ville påverka. Det här gav upphov till sju teser för en föreningsvänlig kommun. Utgående från dessa Norra Österbottens förbund utarbetat rekommendationer för samarbete med föreningar.

Ett motsvarande projekt i Österbotten, Organisation 2.0 (inom Österbottens Föreningar rf:s ramar), använde sig av konceptet redan före coronapandemin. Projekten Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne och Organisation 2.0 var en del av projektkomplexet Organisationerna med i förändringen, som finansierades av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA, med medel från Veikkaus.