EAKR - ohjelmakausi 2014–2020

Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelma-asiakirja ja sen ohjelmanmuutosasiakirja löytyvät rakennerahastot.fi-sivuilta.

Rahoitamme hankkeita maakuntastrategian eri osa-alueilta

Ohjelmassa on yhteensä 5 toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Pohjanmaan liitto rahoittaa hankkeita toimintalinjassa 2, Uusimman tiedon osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR). Sen erityistavoitteet ovat

• tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
• yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
• uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Rahoitusta voi saada esimerkiksi seuraavanlaisiin hanketoimiin:

• alueen elinkeinotoimintaa tukevaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuurin parantamiseen
• tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien ja T&K&I-ympäristöjen ja kehitysalustojen kehittämiseen
• yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kansainvälisen T&K&I-yhteistyön edistämiseen
• pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, pilotointiin, kaupallistamiseen ja uuden teknologian käyttöönottoon
• elinkeinoelämää tukevaan soveltavaan tutkimukseen ja toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosessien kehittämiseen.

 

EAKR-logo ja Vipuvoimaa EU:lta-logo

Ota yhteyttä

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Aluekehitysasiantuntija