ERUF - programperioden 2014–2020

Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 är ett riksomfattande program som inbegriper både Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programdokumentet finns tillgängligt på strukturfonder.fi.

Vi finansierar projekt inom landskapsstrategins olika delområden

Programmet har sammanlagt 5 prioriterade områden och 13 särskilda mål. Österbottens förbund finansierar projekt som hänför sig till prioriterat område 2, Produktion och utnyttjande av ny kunskap och kompetens (ERUF). Dess särskilda mål är att

• utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster utgående från regionala styrkor
• stärka företagens innovationsverksamhet
• utveckla lösningar inom förnybar energi samt energieffektiva lösningar.

Exempel på projektåtgärder som kan få finansiering:

• förbättring av infrastrukturen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som stöder näringsverksamheten i regionen
• utveckling av forsknings-, kompetens- och innovationskluster samt miljöer för F&U&I och utvecklingsplattformar
• främjande av internationellt samarbete inom F&U&I bland universitet, högskolor, forskningsenheter, institutioner för yrkesutbildning, den offentliga sektorn och företag
• utveckling, pilotering och kommersialisering av små och medelstora företags produkter, tjänster och produktionsmetoder och ibruktagning av ny teknologi bland företagen
tillämpad forskning som stöder näringslivet samt utveckling av verksamhets-, service- och kommersialiseringsprocesserna.

 

Logo för ERUF och logon för Hävkraft från EU

Ta kontakt

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert