Petostentorjunta

Tällä sivulla ohjeistetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan liittyvästä nimettömän ilmiannon tekemisestä, mikäli on olemassa epäily väärinkäytöksestä tai sopimattomasta menettelystä.

Petosepäilyt

Ilmianto voi liittyä ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden tuen saajiin ja toimintaan tai ohjelman toimeenpanosta vastaaviin viranomaisiin. Ilmianto voi koskea esimerkiksi esteellisyyttä, sidonnaisuuksia, lahjontaa, salassapitoa, lainsäädännön tai rahoitusehtojen vastaista toimintaa, avustuksiin liittyviä väärinkäytöksiä tai talousrikoksia. Lisäksi ilmianto voi liittyä muihin mahdollisiin epäilyksiin väärinkäytöksistä ja sopimattomista menettelyistä, jotka eivät koske Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja.

Petoksista ilmoittaminen

Lisätietoja petostentorjunnasta.