Hyvä alku Pohjanmaalla

Hyvä alku logot: elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Svenska kulturfonden, Pohjanmaan liitto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Aikataulu: 1.1.2016–31.12.2018

Hanke on päättynyt.

Hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumista ja osallisuutta. Kohderyhmänä olivat kaikki maahanmuuttajaryhmät.

Tietoa hankkeesta rakennerahastojen EURA2014-verkkosivulla.

Hankkeen tavoitteet

Pääasiallinen tavoite

Kehittää Pohjanmaan yhteinen alkuvaiheen kotoutumista tukeva toimintamalli.

Muut tavoitteet

1. Vahvistaa laaja-alaisia, eri toimijoista koostuvia paikallisia ja alueellisia yhteistyöverkostoja
2. Tiivistää yhteistyötä Pirkanmaan TE-toimiston, maistraatin ja maahanmuuttajia työllistävien yritysten kanssa
3. Kehittää yhtenäinen kansallisiin linjauksiin pohjautuva alkukartoitusmalli ja ottaa se yhteisesti käyttöön sekä suomen- että ruotsinkielisellä Pohjanmaalla
4. Edistää kotoutumisprosessin nopeaa käynnistymistä ja yhteiskuntaa koskevan perustiedon saatavuutta
5. Kehittää omakielistä yhteiskunta- ja hyvinvointineuvojatoimintaa alkuvaiheen ohjauksen, neuvonnan ja koulutuksen tueksi
6. Kehittää matalan kynnyksen periaatteella toimivia neuvontapisteitä vahvistamalla jo toiminnassa olevaa Welcome Office -pistettä K5-alueella sekä kehittämällä oma neuvontapiste Pietarsaaren seudulle
7. Ottaa käyttöön kehittämistyössä jo aikaisemmin luotuja näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä, levittää niitä Pohjanmaan kuntien kesken ja edelleen kehittää niitä eri maahanmuuttajaryhmien tarpeisiin soveltuviksi.

Hankkeen tulokset

  • Alkukartoituksen yhteinen malli ja prosessi
  • Nopeaa kotoutumisen alkua tukevat yhteiskuntatietouden moduulit
  • Työkaluja ruotsinkielellä tapahtuvaan alkukartoitukseen (muun muassa kielen ja oppimisvaikeuksien testi ja ohjeistukset. Materiaalit mukailevat Testipiste.fi-materiaalia)
  • Koko maakuntaa palvelevat omankieliset yhteiskunta- ja hyvinvointineuvojat
  • Pietarsaaren seudun kotouttamisportti ja kehittyneet neuvontapisteet koko maakunnassa

Kotouttamisen toimintamallia suunniteltiin yhteistyössä Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen kanssa. Mallia ei voi soveltaa sellaisenaan, koska maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut.

Hankkeeseen osallistuivat Vaasan kaupunki, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymä (YA! Yrkesakademin i Österbotten), Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikkö, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä sekä Pohjanmaan liitto, joka koordinoi projektia.

Pääosa rahoituksesta tuli Euroopan sosiaalirahastolta. Mukana rahoittamassa hanketta olivat myös Svenska Kulturfonden ja Pohjanmaan liitto.

Hyvä alku Pohjanmaalla Vamian verkkosivuilla

Hyvä alku Pohjanmaalla YA!:n verkkosivuilla


 

Suuret pohjalaiset kotoutumispäivät

Suuret pohjalaiset kotoutumispäivät järjestettiin Vaasassa 23.–24.10.2018.

Tilaisuuden materiaalit löytyvät täältä


Logot, ELY-keskus, Svenska kulturfonden, Vipuvoimaa EU:lta, Pohjanmaan liitto, EU

Ota yhteyttä