En bra start i Österbotten

Logon för NTM-centralen, Svenska kulturfonden, Hävkraft från EU, Österbottens förbund och EU

Projekttid: 1.1.2016–31.12.2018

Projektet har avslutats.

Projektet förbättrades invandrares integration och delaktighet i initialfasen. Målgruppen beståd av samtliga invandrargrupper.

Information om projektet på strukturfondernas webbplats EURA2014

Projektets målsättningar

Projektets huvudmålsättning

Utveckla en gemensam verksamhetsmodell för främjande av integration i Österbotten

Andra målsättningar

1. Stärka lokala och regionala sektoröverskridande nätverk bestående av olika aktörer
2. Stärka samarbetet med TE-byrån i Birkaland, magistraten och företag som anställer invandrare
3. Baserat på nationella linjedragningar utveckla en enhetlig modell för den inledande kartläggning och ta den gemensamt i bruk både i det finsk- och svenskspråkiga Österbotten
4. Främja en snabb start på integrationsprocessen genom ökad tillgång på grundläggande samhällsinformation
5. Utveckla samhälls- och hälsokommunikatörsverksamhet på det egna språket till stöd för information, handledning och utbildning i initialfasen
6. Utveckla informationspunkter som fungerar med låg tröskel genom att stärka Welcome Office i K5-området och utveckla en egen infopunkt i Jakobstadsnejden
7. Ta i bruk tidigare utvecklad, evidensbaserad god praxis, sprida dem i Österbotten och vidareutveckla dem så att de möter olika invandrargruppers behov.

Projektets resultat

  • En gemensam modell och process för den inledande kartläggningen
  • Moduler med samhällsinformation till stöd för en snabb start på integrationen
  • Verktyg till stöd för inledande kartläggning på svenska (bland annat test för språk och inlärningsfärdigheter samt anvisningar. Materialet är gjort i linje med materialet på Testipiste.fi)
  • Samhälls- och hälsokommunikatörer som servar hela landskapet på olika språk
  • Integrationsporten i Jakobstadsregionen och utvecklade infopunkter i hela landskapet
  • Kompetensen om integration har ökat
  • Begreppsligt ramverk för integration
  • Olika aktörers uppgifter och ansvar har klargjorts
  • Förslag till en gemensam verksamhetsmodell för integrationen i Österbotten (på finska)

Verksamhetsmodellen för integrationen planerades i samarbete med landskaps- och vårdreformen i Österbotten. Modellen kan inte tillämpas som sådan eftersom landskaps- och vårdreformen inte blev verklighet.

I projektet medverkade Vasa stad, Vamia, samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (YA! Yrkesakademin i Österbotten), integrationsenheten i Jakobstadsnejden, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt Österbottens förbund som koordinerade projektet.

Merparten av finansieringen kom från Europeiska socialfonden. Övriga finansiärer var Svenska Kulturfonden och Österbottens förbund.

En bra start i Österbotten på Vamias webbplats

En bra start i Österbotten på YA!:s webbplats


 

De stora österbottniska integrationsdagarna

De stora österbottniska integrationsdagarna ordnades i Vasa 23–24.10.2018. 

Publik på seminariet i solig foajé. Seminaariyleisö aurinkoisessa aulassa.

Materialet från evenemanget finns här.

Logon för NTM-centralen, Svenska kulturfonden, Hävkraft från EU, Österbottens förbund och EU

Ta kontakt