RIPEET

RIPEET-hankkeessa kehitetty ja testattu Transition Lab -menetelmä nostetaan  Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) ja Euroopan alueiden komitean julkaisemassa "Innovation for place-based transformations ACTIONbook" -julkaisussa hyväksi käytännöksi siitä, miten alueet voivat työskennellä transformatiivisen innovoinnin keinoin.

RIPEET - Responsible research and Innovation Policy Experimentations for Energy Transition

Aikataulu: 1.2.2021–31.1.2024
Rahoittaja: EU:n Horisontti 2020 -ohjelma
Ulkoinen rahoitus: 1 999 831 euroa
Hankekumppanit: Zentrum für Soziale Innovation GMBH,  Vaasan yliopisto, Pohjanmaan liitto, Merinova,  Leiden University, ERRIN, Community Energy Scotland (CES), The Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura, The Extremadura Energy Agency (AGENEX), Highlands and Islands Enterprise (HIE), Knowledge and Innovation (K&I) – School of sociology and interdisciplinary research

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta  (H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1 | avustussopimus Nro 101006295)

Johanna Dahl
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi