Vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen Pohjanmaalla -selvityshanke

Hankkeen tavoitteena oli:

  1. tunnistaa potentiaaliset alueet vihreän siirtymän teknologioiden investoinneille Pohjanmaan alueilla
  2. löytää hyviä suunnittelukäytäntöjä, jotka edistävät vihreän siirtymän investointihankkeita sujuvoittaen suunnitteluprosesseja ja lupakäsittelyjä
  3. edistää vuoropuhelua ja ymmärrystä viranomaisten välillä ja selkeyttää eri viranomaisten roolit suunnitteluprosessien ja lupakäsittelyn sujuvoittamiseksi

Selvityshankkeen loppuraportti

Mats Brandt
Maakuntajohtaja
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi