Vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen Pohjanmaalla -selvityshanke

Pohjanmaan liitto pyytää tarjousta Vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen - hankkeen toteuttamiseen. Hanke alkaa alkuvuodesta 2023. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Pohjanmaan maakunnan 14 kuntaa: 

Pietarsaaren seutu: Pietarsaari, Luoto, Kruunupyy, Pedersöre, Uusikaarlepyy 

Vaasan seutu: Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Laihia 

Suupohjan rannikkoseutu: Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki 

Vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen Pohjanmaalla -selvityshankkeen tavoitteina ovat mm:  

- Parantaa Pohjanmaan alueen investointiympäristöä, jotta voisimme houkutella lisää ulkomaisia suoria investointeja (FDI = foreign direct investment) ja myös muita investointeja. 

- Investointihankkeiden nopeampi toteuttaminen vaatii sekä ennakoitavuuteen perustuvaa hyvää suunnitteluvalmiutta että ennakoivaan viranomaisyhteistyöhön perustuvaa nopeaa viranomaiskäsittelyä.  

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö (doc)

Liite 1. Kelpoisuusehdot ja laadun vertailuperusteet (doc)

Liite 2. DNSH (pdf)

Tarjouspyyntö löytyy Hilmasta.

Tarjousten toimittaminen

Suomeksi tai ruotsiksi laadittu tarjous tulee toimittaa viimeistään 7.2.2023 klo 15 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi. Viestin otsikkoon on merkittävä: ”Tarjous: Vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen Pohjanmaalla -selvityshanke”.

Lisätiedot

Tarkentavia kysymyksiä voi lähettää viimeistään 24.1.2023 osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivuilla viimeistään 31.1.2023. Vastaukset tulee huomioida tarjouksessa.

Yhteyshenkilö: maakuntajohtaja Mats Brandt, 044 4934576, mats.brandt@obotnia.fi

 

Vastauksia ja päivityksiä kotisivuun 

Kotisivulla oli alussa virheellinen tarjousten viimeinen jättämispäivä 31.1.2023 klo 15. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset on jätettävä viimeistään 7.2.2023 klo 15.   

Kysymys: Liite 1, kohta 2 kohdalla referenssivaatimus "Teollisuusalueiden soveltuvuus vihreän siirtymän investointien liiketoimintaekosysteemeihin, DNSH-periaatteen arviointi" - Käykö tähän kohtaan referenssi, jossa on tehty vain DNSH-periaatteen mukaisuuden arviointi vihreän siirtymän investoinnille?  

Vastaus: Tähän kohtaan käy referenssi, jossa on tehty vain DNSH-periaatteen mukaisuuden arviointi vihreän siirtymän investoinnille.  

Kysymys: Liite 1, kohta 3 Hankkeen toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kokemus vastaavista toimeksiannoista - referensseistä saa pisteitä lukumäärien mukaan. Lasketaanko referenssien lukumäärät koko tiimin henkilöille yhteensä vai tarkoitetaanko että kullakin yksittäisellä tiimiläisellä pitää olla esimerkiksi yli 3 referenssiä kustakin kohdasta maksimipisteisiin? 

Vastaus: Referenssien tarkoitus on antaa kuva työhön osallistuvien henkilöiden osaamisesta ja tarjoajan kokemuksesta vastaavien hankkeiden toteuttamisesta. Tarjouksen on sisällettävä ainakin työn toteuttajien CV:t sekä tarjoajan valitsemat referenssihankkeet. Kohdassa 3 mukaan voi laskea toimeksiannot, joissa henkilö on ollut vastuussa tai muutoin keskeisenä henkilönä vastaavan kokonaisuuden toteuttamisesta. Tähän kohtaan ilmoitetaan ko. tehtävään (esim. kohdassa vihreän energiatuotannon aluetarpeet tai vihreiden investointihankkeiden suunnittelu- tai lupaprosessi) osoitettu henkilö ja hänen kokemuksensa vastaavista toimeksiannoista (ilmoitetaan referenssilukumäärä).