Liikenne

Pohjanmaan liitto vastaa Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinnasta. Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma on koko maakuntaa koskeva strateginen suunnitelma noin 30 vuoden ajanjaksolle. Suunnitelmassa Pohjanmaan liitto määrittelee maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet yhteistyössä kuntien, liikenneviranomaisten sekä muiden liikenteeseen keskeisesti vaikuttavien yhteistyötahojen kanssa. Yleisenä tavoitteena on varmistaa liikenteen toimivuus myös tulevaisuudessa. Yksittäisten hankkeiden sijaan tarkastellaan kokonaisuutta sekä erilaisten toimenpideyhdistelmien vaikutuksia liikkumiseen ja liikenteen kehitykseen.

Moottoritie Vaasassa

Valtatie 3 ja valtatie 8, Vaasa. Kuva: Antti Kuusiniemi

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluvat liikkumisympäristö ja eri liikennemuodot:

  • kävely ja pyöräily
  • joukkoliikenne
  • henkilöautoliikenne
  • tavaraliikenne

Maakuntakaavat ohjaavat liikenteen ja muun maankäytön ratkaisujen yhteensovittamista. Tarkoituksena on vähentää liikenteen haittoja ja ylläpitää alueen kilpailukykyä. Henkilöliikenteessä pyritään vähentämään liikkumista ja vaikuttamaan kulkumuodon valintaan niin että kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja voidaan suosia. Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2050 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 23.5.2022.

 

Ota yhteyttä

Tero Voldi
Liikenneasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi