Merialuesuunnittelu

Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialuesuunnitelmaehdotus 2030 on valmistunut.

Rannikon maakuntien liitot ovat valmistelleet merialuesuunnitelman kolmessa osassa:

  1. Suomenlahti (Kymenlaakson liitto ja Uudenmaan liitto)
  2. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa (Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto)
  3. Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri (Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Lapin liitto)

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi osaltaan Selkämeren pohjoisosan, Merenkurkun ja Perämeren merialuesuunnitelmaehdotuksen 2.11.2020.

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin.

Matkailu ja kulttuuri saaristossa

Merialuesuunnitelmassa osoitetaan matkailun ja virkistyksen kannalta merkittävinä alueina Merenkurkun saaristo sekä Pietarsaaren, Luodon ja Kokkolan edustan saaristo. Nämä ovat vetovoimaisia niin luonto- ja kulttuurimatkailukohteina kuin vapaa-ajankalastus- ja metsästysalueina. Lisäksi osoitetaan matkailu- ja virkistysyhteys rannikkoa pitkin.

Merialuesuunnitelmassa on tunnistettu toiminnallisia saaristokokonaisuuksia, joissa yhdistyvät paikallinen saaristokulttuuri, ympärivuotinen ja vapaa-ajan asuminen sekä merelliset toimialat. Tällaisia alueita ovat Bergö, suurin osa Merenkurkun saaristosta ja Luodon saaristo.

Merellinen energiantuotanto

Merialuesuunnitelmassa osoitetaan potentiaalisia alueita merituulivoiman kehittämiseen. Suunnitelmassa osoitetaan kaksi laajaa aluetta, toinen Närpiön ja Korsnäsin edustalla ja toinen Pietarsaaren edustalla, sekä pienempi alue Kristiinankaupungin edustalla.

Suunnitelmassa näkyy selvästi, että Pohjanmaan saaristo on tärkeä kalastusalue. Tärkeinä kalastusalueina osoitetaan suurin osa rannikkoalueista ja Merenkurkun saaristo. Kalankasvatukselle potentiaalisina alueina osoitetaan muutamia pieniä alueita Kristiinankaupungin ja Kaskisten edustalla, Merenkurkun saaristossa ja Pietarsaaren edustalla.

Liikenteen osalta Vaasan ja Uumajan välinen yhteys on osoitettu toiminnallisena yhteytenä. Tärkeimmät satamat on myös osoitettu.

Lisätietoja: