Havsplanering

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

Syftet med havsplaneringen är att främja hållbar utveckling och tillväxt vad gäller ett havsområdes olika användningsområden, hållbar användning av naturresurserna och en god miljöstatus i den marina miljön. De åtta kustlandskapen i Finland ska tillsammans ha upprättat tre havsplaner före slutet av mars 2021.

Målet vid havsplaneringen är att samordna behoven inom de olika användningsområdena. I synnerhet granskas sektorerna för energi, sjötransport, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt bevarande, skydd och förbättring av miljön. Dessutom fästs uppmärksamhet vid försvarets behov, havsområdets särdrag samt samspelet mellan land och hav.

Bakom denna länk fås aktuell information om havsplaneringen.

Presentation av planeringsområdet för Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

Röda båthus och hav.

Planerna utarbetas i brett samarbete med olika intressegrupper. Intresserade kan anmäla sig till samarbetsnätverket för havsplanering.

Dokument

Uppdaterat 27.01.2020, klockan 16.33, Gustav Nygård.