Aluetaiteilijan palkkausavustus

Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta myöntää 5 000 euron avustukset kahdelle yhteisölle, jotka sitoutuvat palkkaamaan avustuksella ammattitaiteilijan toteuttamaan osallistavaa suomenkielistä taidetoimintaa Pohjanmaalla usean kunnan alueella.

Avustuksella toteutettavan toiminnan tulee kohdistua joko kuntiin

a) Vaasa, Laihia, Korsnäs, Mustasaari ja Vöyri tai
b) Uusikaarlepyy, Pedersöre, Pietarsaari, Luoto ja Kruunupyy.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakuaika päättyy 29.9.2023 klo 15. 

Hakemukseen liittyvät erilliset liitteet ja selvitykset avustuksen käytöstä lähetetään osoitteella

kirjaamo@obotnia.fi
Pohjanmaan liitto, kirjaamo
PL 174
65101 Vaasa

Kuka voi hakea?

Avustusta voi hakea mikä tahansa oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka toimii Pohjanmaan maakunnassa. Avustus ei ole tarkoitettu työryhmille tai yksityishenkilöille.

Mihin tarkoitukseen?

Avustus on tarkoitettu ammattitaiteilijan palkkaamiseen taiteelliseen työhön, joka tukee maakunnan asukkaiden osallisuutta, tapahtuu suomen kielellä, jota tehdään yhdessä asukkaiden kanssa ja joka myös kohdistuu maakunnan asukkaille. Taidetoiminnan tuloksena voi syntyä osallisuutta edistävä teos, tapahtuma tai ilmiö.

Avustuksen suuruus

Palkkausavustus on 5 000 euroa. Hakijayhteisö sitoutuu maksamaan vähintään 4 000 euroa avustussummasta taiteilijalle palkkana. Taiteilijan työskentelyssä tarvittaviin materiaaleihin, laitevuokriin tai matkakustannuksiin voidaan avustuksesta käyttää enintään 1 000 euroa. Hakijayhteisön edellytetään vastaavan työskentelystä aiheutuvista tilakustannuksista ja mahdollisista markkinointi- ja viestintäkuluista sekä 1 000 euroa ylittävistä materiaali-, vuokra- tai matkakustannuksista. Avustusta ei saa käyttää investointeihin, laitehankintoihin tms.

Edellytykset

Hakijayhteisön on esitettävä työsuunnitelma ja toteutusaikataulu siitä, miten taiteilijan työpanosta on tarkoitus käyttää tukemaan asukkaiden osallisuutta.

Hakijalta ja hakijan palkkaamalta taiteilijalta edellytetään kykyä työskennellä suomen kielellä yhteistyössä maakunnan asukkaiden kanssa.

Miten haetaan

Avustusta haetaan lomakkeella, johon on liitettävä työsuunnitelma ja kustannusarvio. Liitteitä ei palauteta, mutta hakija voi halutessaan noutaa ne Pohjanmaan liiton toimistosta, kun avustuspäätökset on tehty.

Avustuksesta päättäminen

Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta päättää avustuksen myöntämisestä edellä mainittujen hakukriteerien pohjalta. Päätöksenteossa lautakunta noudattaa lisäksi Pohjanmaan liiton strategisia linjauksia ja muuta ohjeistusta huomioiden toiminnan suomenkielisyyden ja monipuolisuuden. Lautakunta arvioi myös hakijayhteisön kykyä ja mahdollisuuksia suoriutua taiteilijan palkkaamisesta aiheutuvista työnantajavelvoitteista ja raportoinnista lautakunnalle.

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun avustuspäätös on lainvoimainen.

Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saaneen yhteisön on annettava selvitys toteutuneesta taidetoiminnasta erillisellä lomakkeella maaliskuun 2025 loppuun mennessä. Selvitykseen on liitettävä dokumentoitu kuvaus taidetoiminnan toteutumisesta ja itsearviointi sen vaikuttavuudesta.

Lautakunta pidättää oikeuden periä myöntämänsä avustuksen takaisin, jos hakija on antanut hakemuksessa tai työsuunnitelmassaan virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, tai jos työsuunnitelmassa esitettyä taidetoimintaa toteuttamaan ei ole palkattu ammattitaiteilijaa.

Muut ehdot

Taidetoiminnan yhteydessä on mainittava, että Pohjanmaan liitto on tukenut toimintaa. Tätä tarkoitusta varten Pohjanmaan liiton logon voi ladata täältä.

Taidetoiminta on toteutettava vuoden 2024 loppuun mennessä.                                                                

Tietosuoja

Avustusten käsittelyprosessissa hakijoiden hakulomakkeessa ilmoittamista tiedoista syntyy henkilörekisteri, jota koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä.

Lomakkeet

Hakemuslomake
Selvitys avustuksen käytöstä

Ota yhteyttä

Tarja Hautamäki
Kulttuuripäällikkö
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi