Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 ja 16 artiklojen nojalla sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja Pohjanmaan liitto käsittelee. Voit myös vaatia epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisua sekä artiklan 17 nojalla tietojesi poistamista rekistereistä.

Kun haluat tarkastaa tietosi

Sinua koskevien henkilötietojen tarkastamisen lisäksi sinulla on oikeus saada tietoa myös seuraavista asioista:

• mistä henkilötietosi on hankittu
• miksi niitä tarvitaan
• kuinka kauan niitä tarvitaan
• onko henkilötietojasi luovutettu tai aiotaanko niitä luovuttaa eteenpäin – jos kyllä, kenelle
• onko tietoja siirretty EU:n ulkopuolelle – jos kyllä, miten ne on suojattu
• käytetäänkö tietojen käsittelyssä automaattista käsittelyä – jos, miten se toimii
• miten voit käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi.

Toimi näin: Esitä tarkastuspyyntö lomakkeella ja toimita se henkilökohtaisesti Pohjanmaan liittoon (käyntiosoite: Hietasaarenkatu 6 B). Saat vastauksen kuukauden kuluessa.

Kun haluat oikaista tietojasi

Oikaiseminen tarkoittaa, että virheelliset tiedot korjataan ja puutteelliset tiedot täydennetään.

Toimi näin: Esitä oikaisuvaatimus lomakkeella  ja toimita se henkilökohtaisesti Pohjanmaan liittoon (käyntiosoite: Hietasaarenkatu 6 B). Saat vastauksen kuukauden kuluessa.

Kun haluat poistaa tietosi

Pohjanmaa liiton on poistettava henkilötietosi seuraavissa tapauksissa:

• Pohjanmaan liitto ei enää tarvitse tietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen.
• Peruutat antamasi suostumuksen, eikä tietojesi käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
 Vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelylle ole perusteltua syytä.
• Vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.
• Tietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
• Tietosi on poistettava lainsäädännön perusteella.
• Tietosi on kerätty huoltajasi suostumuksen perusteella tietoyhteiskunnan palvelujen, esimerkiksi sosiaalisen median, tarjoamisen yhteydessä.

Pohjanmaan liiton ei kuitenkaan ole pakko poistaa henkilötietojasi, jos ne ovat perustellusti tarpeellisia seuraavia tarkoituksia varten:

• sananvapaus ja tiedon välittäminen
• lain noudattaminen
• rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen
• yleinen etu – esimerkiksi arkistointi, tutkimus tai tilastointi
• oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Toimi näin: Esitä tietojesi poistovaatimus lomakkeella ja toimita se henkilökohtaisesti Pohjanmaan liittoon (käyntiosoite: Hietasaarenkatu 6 B). Saat vastauksen kuukauden kuluessa.

Lisätietoja oikeuksistasi

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavastaavan toimintakertomus 2022-2023

Tietosuojavastaava

Tarja Hautamäki
Kulttuuripäällikkö
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi