Kasvisto ja eläimistö

Pohjanmaa kuuluu lähes kokonaan eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, jossa valtapuuna on kuusi, ja osittain keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen.

Eteläboreaaliselle vyöhykkeelle tyypillisiä eläinlajeja ovat muun muassa siili, metsäkauris, rusakko ja mustarastas. Pohjanmaan liiton alueella esiintyy eniten liito-oravia Suomessa, ja EU:n jäsenenä Suomi on velvoitettu antamaan lajille elintilaa. Liito-orava mainitaan EU:n luontodirektiivin liitteessä IV, ja se on suojeltu myös luonnonsuojelulain nojalla. Maakunnassa esiintyvistä suurista nisäkäslajeista mainittakoon hirvi, karhu, ilves ja ahma. Merenkurkussa elää kaksi hyljelajia, harmaahylje ja itämerennorppa.

Linnusto on runsas ja koostuu sekä pesivistä että Merenkurkun kautta muuttavista lintulajeista, jotka vierailevat alueella keväisin ja kesäisin. Söderfjärdenin meteoriittikraatteri viljelylakeuksineen houkuttelee keväisin ja syksyisin tuhansia kurkia. Saariston luodot, karit ja matalikot tarjoavat linnustolle erinomaiset pesimismahdollisuudet. Merellistä lajistoa edustavat muun muassa ruokki, riskilä, haahka, lapasotka, merilokki, lapintiira ja luotokirvinen. Merikotka on yksi Merenkurkun tyypillisimmistä linnuista ja Pohjanmaalla esiintyvistä lajeista ylväin.

Saariston matalissa vesissä viihtyvistä lajeista yleisimpiä ovat ahven, särki ja kiiski. Siika ja meritaimen viihtyvät kylmemmissä vesissä ja pysyttelevät kauempana merellä.

Hand med abborre. Käsi, jossa on ahven.Ahven.