Pohjanmaan kuntien ilmastotoimien nykytilanne ja suuntaviivat

Pohjanmaan kuntien ilmastotoimien nykytilanne ja suuntaviivat

13.3.2023

Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa -hanke etenee kevään osalta kolmen työpajan muodossa. Työpajat sisältävät kuntien ilmastotyöhön liittyviä innostavia keynote-puheenvuoroja sekä kuntien työskentelyä erilaisissa yhteisissä ja kuntakohtaisissa pienryhmissä.

Ensimmäinen työpaja järjestettiin tammikuun lopulla, jolloin kunnat pääsivät tutustumaan syksyllä tuotettuihin nykytilakartoitusten tuloksiin sekä vaihtamaan ajatuksia toistensa kanssa ilmastotyön mahdollisuuksista, haasteista ja tarpeista. Toinen työpaja järjestettiin puolestaan helmikuussa, jolloin aiheena olivat ilmastotyön hyvät käytännöt sekä ratkaisujen ideointi.

Tammikuun työpajassa osallistujat nostivat esiin asioita, jotka liittyivät yhteistyön tärkeyteen, tiedon tarpeeseen sekä vastuu- ja resurssikysymyksiin – ilmastoteemaa pidetään laajana kokonaisuutena, jota on vaikea viedä eteenpäin yksistään. Toisessa työpajassa puolestaan pohdittiin, millä tavoin tunnistettuja teemoja voitaisiin ratkoa. Osallistujat nostivat ratkaisuehdotuksina esiin mm. osallisuuden edistämisen, ilmastoviestinnän tärkeyden, hyvien käytäntöjen jakamisen, projektirahoituksen saamisen sekä ilmastotietämyksen lisäämisen jokaisessa toimijatasossa. Tärkeänä pidetään, että ilmastotyötä tehdään ja sitä tuodaan näkyväksi.

– Kunnissa ponnistellaan hyvin samantyyppisten ilmastokysymysten parissa, vaikka ilmastotyötä tehdäänkin kunnissa hieman eri lähtökohdista. Työpajatyöskentelyn tuloksista huomaa hyvin sen, että osallistujilla on paljon samanlaisia ajatuksia ja kokemuksia ilmastotyöstä, kertoo aluekehitysasiantuntija Irina Nori.

Viimeinen työpaja järjestetään maaliskuun lopussa, jolloin tarkoituksena on työstää ideapapereita ja muodostaa alustavia hankekonsortioita.

Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa -hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke päättyy toukokuussa 2023. Käy tutustumassa hankkeessa tähän mennessä tuotettuihin materiaaleihin tästä.

 

Post-it lappuja, joissa tekstiä. Post-it-lappar med text.

Kuva 1. Kunnissa tunnistettuja ilmastotyön haasteita, tarpeita ja mahdollisuuksia. Ensimmäisen työpajan tuloksia.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle