Dagsläge och riktlinjer för de österbottniska kommunernas klimatarbete

Dagsläge och riktlinjer för de österbottniska kommunernas klimatarbete

13.3.2023

Projektet Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner fortsätter på våren i form av tre workshoppar. Workshopparna innehåller inspirerande inledningsanföranden om kommunalt klimatarbete samt kommunalt arbete i olika gemensamma och kommunspecifika smågrupper.

Den första workshoppen hölls i slutet av januari, och då fick kommunerna ta del av de kartläggningar av nuläget som gjordes i höstas samt utbyta tankar med varandra om möjligheter, utmaningar och behov i klimatarbetet. Den andra workshoppen arrangerades i februari och bjöd på god praxis i klimatarbete samt idékläckning för att hitta lösningar.

På workshoppen i januari lyfte deltagarna fram vikten av samarbete, behovet av information samt frågor om ansvar och resurser – klimatfrågan anses vara omfattande och något som är svårt att driva framåt ensam. På den andra workshoppen diskuterade deltagarna hur identifierade problem skulle kunna lösas. Som förslag på lösningar nämndes bl.a. ökad delaktighet, klimatkommunikation, spridning av god praxis, projektfinansiering samt ökad klimatkunskap på alla aktörsnivåer. Att ägna sig åt klimatarbete och synliggöra det anses vara viktigt.

– Kommunerna tampas med snarlika klimatfrågor, även om de jobbar utifrån lite olika utgångspunkter. Resultaten från workshopparna visar tydligt att deltagarna har liknande tankar och erfarenheter av klimatarbete, säger regionutvecklingsexpert Irina Nori.

Den sista workshoppen hålls i slutet av mars, och då är tanken att skriva idépapper och bilda preliminära projektkonsortier.

Projektet Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner går framåt enligt projektplanen. Projektet avslutas i maj 2023. Det material som hittills tagits fram i projektet kan läsas här.

 

Post-it lappuja, joissa tekstiä. Post-it-lappar med text.

Bild 1. Identifierade utmaningar, behov och möjligheter i klimatarbetet i kommunerna. Plock från den första workshoppen.

Gå till "Aktuellt från förbundet"