Organisaatio ja päätöksenteko

Pohjanmaan liitto on jäsenkuntiensa muodostama kuntayhtymä. Liiton päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan. Tämä erottaa meidät muista aluehallinnon toimijoista.

Ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien valitsema maakuntavaltuusto. Maakuntahallitus, jonka valtuusto valitsee alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti, valmistelee maakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat ja panee valtuuston päätökset täytäntöön. Jäsenkuntien edustajat maakuntavaltuustoon ja -hallitukseen valitaan niin, että niiden poliittinen jakauma vastaa vaalitulosta viime kunnallisvaaleissa.

Maakuntavaltuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan ja kulttuurilautakunnan. Tarkastuslautakunta valvoo, että liiton toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat. Kulttuurilautakunta hoitaa maakunnan suomenkielisen väestön kulttuuriasioita.

Maakuntavaltuustossa on 38 jäsentä ja hallituksessa 13.

Pohjanmaan liitto on osa maakuntahallintoa. Suomessa on 18 maakuntaa.

Liiton toimistossa työskentelee noin 30 asiantuntijaa maakuntajohtaja Mats Brandtin johdolla.

 

Ota yhteyttä

Margot From
Hallintovastaava
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi