Kolmen maakunnan yhteistyöalue

Pohjanmaan maakunta kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, jonka jäsenet ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen jäsenkuntia. Lakisääteisen yhteistoiminnan piiriin kuuluvat sellaiset koko yhteistoiminta-aluetta koskevat asiat, jotka ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä ja jotka sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin.

Liittojen maakuntahallitukset ovat sopineet, että asiat valmistellaan neuvottelukokouksissa, joihin kutsutaan kunkin liiton maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajistot. Varsinaiset päätökset tehtään liittojen yhtäpitävin päätöksin. Yhteistoiminta-alueella toimii myös maakunnan liittojen viranhaltijoista koostuva työryhmä, joka valmistelee yhteisiä kulttuuriasioita.