Baltic Sea Cultural Cities

Projektet Baltic Sea Cultural Cities (BSCC) sammanför städer, människor, kulturorganisationer och professionella kulturutövare i Östersjöregionen genom att göra den kulturella mångfalden synligare på lokal nivå. Projektet är gränsöverskridande på många plan, och dess flaggskepp är Östersjöns kulturhuvudstad, som utses varje år eller varje halvår.

Med principen ”vatten förenar oss men kultur för oss samman” är tanken att åstadkomma synergier och samarbete där det viktiga är att engagera människor och göra dem delaktiga istället för att underblåsa konkurrens mellan städer och organisationer.

Projektet administreras av Östersjöstaternas råd, the Council of the Baltic Sea States (CBSS), och finansieras av Swedish Institute.

Läs mer i projektbeskrivningen (på engelska).

Ta kontakt

Mr. Thorvaldur Kristjansson (1.2.2021)
Senior Adviser for Regional Identity
Council of the Baltic Sea States Secretariat in Stockholm
thorvaldur.kristjansson@cbss.org