Årets jämställdhetsföretag 2021

När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda delades priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten ut våren 2021.

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten 2021 är Oy Gambit Labs Ab. Priset delades ut för första gången, och nästan 30 företag från hela landskapet nominerades i tävlingen.

IT-företaget Gambit har sitt huvudkontor i Vasa och sysselsätter cirka 40 personer. Juryn motiverar valet med att företaget har gjort ett mångsidigt arbete för att bygga upp en god arbetsmiljö där det finns en mångfald. Företaget har verkligen satsat på att medarbetarna ska trivas. Gambit har också målmedvetet försökt öka andelen kvinnor i personalen, och aktivt uppmuntrat kvinnor att söka sig till den mansdominerade IT-branschen. I personalen finns olika kulturella bakgrunder representerade och det ses som en fantastisk resurs.

Juryn gav också ett hedersomnämnande åt följande företag: Citec Oy Ab, Devatus Oy, Fresh Servant Oy Ab, Andelslaget Närpes Grönsaker och VILPE Oy.

De här företagen har främjat jämställdhet och mångfald genom konkreta åtgärder, som lätt kan tas efter av andra företag och organisationer.

Mer information

Priset delas ut av: Österbottens förbund/Österbottens jämställdhetsgrupp, Dynamo Närpes, Kristinestads näringslivscentral, Kust-Österbottens Företagare, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Teknologicenter MERINOVA, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Viexpo och Österbottens handelskammare.

En grupp människor. Tävlingens logo.

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert