Årets jämställdhetsföretag 2023

Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald. I Bigro vårdar man jämställdhet och jämlikhet och mångfalden inom arbetsgemenskapen ses som en verklig tillgång.

De värdegrunder som styr Bigros vardag är en ömsesidig respekt, öppenhet och rättvisa.

– Mångfalden är viktig för oss i Bigro. Vi kan alltid lära oss något nytt från olika kulturer. Vi tror att alla kan lyckas, om de får rätta förutsättningar och om de blir sedda, hörda och respekterade, säger Bigros personalchef Jennifer Ivars.

Mångfalden är en resurs eftersom den skapar en god grogrund för lärande och utveckling.

– Vi försöker alltid skapa balanserade team för att uppnå bästa resultat. De bästa resultaten uppnås genom att låta äldre, yngre, kvinnor, män, trallvänliga och mer introverta personer jobba tillsammans. Alla kan lära av varandra, alla behövs och varenda en är bäst på något och där kompletterar vi varandra, fortsätter Ivars.

Juryn ger också ett hedersomnämnande till DKCO Advokatbyrå från Vasa.  Med hedersomnämnandet vill juryn sporra DKCO att fortsätta sitt goda arbete för att bygga en jämlik och mångfaldig företagskultur. Företaget har strävat efter att aktivt bygga en arbetsgemenskap där olika generationer, erfarenheter, språk och kön blandas och där det går bra att kombinera arbete, fritid och familjeliv.

– Vi på DKCO tror starkt på att jämlikhet och mångfald är en av nycklarna till framgångsrik business. Varje medarbetare är en individ, med sina unika egenskaper och perspektiv. Vi lär oss av varandra och utvecklar firman gemensamt, säger DKCO:s partner Nathalie Myrskog.

Priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten

Priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten delades ut för andra gången i maj 2023. Syftet med priset är att lyfta fram och tacka företagen som aktivt strävar efter mera jämställdhet och satsar på mångfalden i arbetslivet. Priset kommer att tilldelas ett företag som värdesätter jämställdhet och likabehandling i arbetsgemenskapen. Mångfalden ses som en viktig resurs som förvaltas omsorgsfullt. Företaget är ett bra ställe att arbeta på för alla människor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, språk, tro, funktionshinder, hälsotillstånd och sexuell läggning. 

Priset delas ut av:
Österbottens förbund / Österbottens jämställdhetsgrupp, Dynamo Närpes, Kristinestads näringslivscentral, Kust-Österbottens Företagare, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Teknologicenter MERINOVA, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Viexpo och Österbottens handelskammare.

Mer information:
Irina Nori, Österbottens förbund, irina.nori@obotnia.fi, tel. 044 032 0644Ta kontakt

Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi