Pohjanmaan maakuntakaava 2040

Kiitos kaikista lausunnoista ja mielipiteistä!

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti 29.1.2018 asettaa Pohjanmaan maakuntaluonnoksen 2040 nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.2.–9.3.2018. Pohjanmaan liitto kiittää kaikista lausunnoista, mielipiteistä ja kommenteista. Maakuntahallitus käsitteli ne sekä hyväksyi liiton vastineet kokouksessaan 28.5.2018.

Kaava laaditaan koko maakunnan ja sen eri yhteiskunnalliset toiminnot kattavana kokonaismaakuntakaavana. Tavoitteena on hyväksytty kaava keväällä 2020. Uusi maakuntakaava korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen vaihemaakuntakaavat.

Käytä digitaalista karttapalvelua

slogan element

Avointa vuorovaikutusta

Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laadinnassa toimitaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Tärkeä osa kaavaprosessia on selvittää, mitkä asiat ovat asukkaille ja alueen toimijoille tärkeitä. Se on myös onnistuneen kaavaratkaisun lähtökohta.

 

Landskapsplanen2040 bild Maakuntakaava2040 kuva

 

Maakuntahallitus päätti Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laatimisesta 27.1.2014 ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 21.12.2015.

Päivitetty 16.08.2018, Kello 12.25, Harriet Skog-Mandell.