Pohjanmaan maakuntakaava 2040

Pohjanmaan maakuntakaavaehdotus 2040 lausunnolle

Maakuntahallitus on 27.5.2019 päättänyt pyytää viranomaislausunnot ehdotuksesta Pohjanmaan maakuntakaavaksi 2040. Lausuntoaika on viranomaisille 3.6.–16.8. ja kunnille 3.6.–13.9.

Tässä vaiheessa lausunto pyydetään vain maankäyttö- ja rakennusasetuksessa mainituilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Lausuntokierroksen jälkeen kaavaehdotus tarkistetaan ja asetetaan nähtäville loppusyksystä, jolloin ketkä tahansa – myös viranomaiset – voivat jättää kaavasta muistutuksia.

Maakuntakaava laaditaan n.s. kokonaismaakuntakaavana, joka käsittää koko maakunnan ja sen eri yhteiskuntatoiminnot. Uuden maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Kaavassa tavoitteet konkretisoidaan alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä alueiden käytön periaatteiksi ja muun muassa palveluja, liikennettä, kulttuuriympäristöjä, virkistystä ja energiahuoltoa koskeviksi aluevarauksiksi. Tavoitteena on hyväksytty kaava keväällä 2020. Uusi maakuntakaava korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen vaihemaakuntakaavat.

Käytä digitaalista karttapalvelua

Sinun Pohjanmaasi-logo, iloisia ihmisiä.Avointa vuorovaikutusta

Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laadinnassa toimitaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Tärkeä osa kaavaprosessia ja lähtökohta onnistuneelle kaavaratkaisulle on selvittää, mitkä asiat ovat tärkeitä Pohjanmaan asukkaille ja toimijoille.

Maakuntakaavan 2040 visio, piirretty.

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laatimisesta 27.1.2014. Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 21.12.2015. Maakuntahallitus päätti asettaa Pohjanmaan maakuntaluonnoksen 2040 nähtäville 29.1.2018. Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.2.–9.3.2018. Maakuntahallitus käsitteli lausunnot ja mielipiteet sekä hyväksyi liiton vastineet kokouksessaan 28.5.2018.

Lataa ehdotuksen paikkatietoaineistot (Esri File Geodatabase)

Päivitetty 29.05.2019, Kello 11.15, Gustav Nygård.