Pohjanmaan maakuntakaava 2040

Pohjanmaan maakuntakaavaan 2040 luonnos asetetaan nähtäville

Pohjanmaa on saamassa uuden maakuntakaavan. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti 29.1.2018, että maakuntakaavan 2040 luonnos asetetaan nähtäville liiton virastossa ja verkkosivuilla sekä maakunnan kaikissa kunnissa. Kaava oli nähtävillä 5.2.-9.3.

Kaava laaditaan koko maakunnan ja sen eri yhteiskunnalliset toiminnot kattavana kokonaismaakuntakaavana. Tavoitteena on hyväksytty kaava vuoden 2019 lopussa. Uusi maakuntakaava korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen vaihemaakuntakaavat.

Käytä digitaalista karttapalvelua

slogan element

Avointa vuorovaikutusta

Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laadinnassa toimitaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Tärkeä osa kaavaprosessia on selvittää, mitkä asiat ovat asukkaille ja alueen toimijoille tärkeitä. Se on myös onnistuneen kaavaratkaisun lähtökohta.

Jos haluat esittää mielipiteen, joka käsitellään poliittisessa prosessissa, lähetä mielipide viimeistään 9.3.2018 osoitteeseen info@obotnia.fi tai Pohjanmaan liitto, PL 174, 65101 Vaasa.

 

Landskapsplanen2040 bild Maakuntakaava2040 kuva

 

Maakuntahallitus päätti Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laatimisesta 27.1.2014 ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 21.12.2015.

Päivitetty 13.03.2018, Kello 10.11, Marie Sjölind.