Pohjanmaan maakuntakaava 2040

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus käsittelee Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksen kokouksessaan 27.5.2019

Maakuntakaava laaditaan n.s. kokonaismaakuntakaavana, joka käsittää koko maakunnan ja sen eri yhteiskuntatoiminnot. Uuden maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Kaavassa tavoitteet konkretisoidaan alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä alueiden käytön periaatteiksi ja muun muassa palveluja, liikennettä, kulttuuriympäristöjä, virkistystä ja energiahuoltoa koskeviksi aluevarauksiksi. Tavoitteena on hyväksytty kaava keväällä 2020. Uusi maakuntakaava korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen vaihemaakuntakaavat.

Käytä digitaalista karttapalvelua

Sinun Pohjanmaasi-logo, iloisia ihmisiä.Avointa vuorovaikutusta

Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laadinnassa toimitaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Tärkeä osa kaavaprosessia ja lähtökohta onnistuneelle kaavaratkaisulle on selvittää, mitkä asiat ovat tärkeitä Pohjanmaan asukkaille ja toimijoille.

Maakuntakaavan 2040 visio, piirretty.

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laatimisesta 27.1.2014. Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 21.12.2015. Maakuntahallitus päätti asettaa Pohjanmaan maakuntaluonnoksen 2040 nähtäville 29.1.2018. Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.2.–9.3.2018. Maakuntahallitus käsitteli lausunnot ja mielipiteet sekä hyväksyi liiton vastineet kokouksessaan 28.5.2018.

Päivitetty 21.05.2019, Kello 10.42, Gustav Nygård.