Search contacts

Sini Bjorkholm
Art Educator, BARK 16.8.2021–30.6.2022
Byskata Karl Gustav IMG 9827
Regional Development Expert
Finansiering ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE), Interreg Botnia-Atlantica och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Dahl Johanna IMG 0075
Regional Development Expert
Strategi för innovation och tillväxt (smart specialisering), internationella projekt och nätverk
Ehrs Susanna IMG 9690
Regional Development Expert
Finansiering ur Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Aurora
Holm Ann IMG 9795
Director of Regional Planning
Johnsson Jerker IMG 9939
Regional Development Expert, International Coordinator
Leppanen Johanna IMG 0216
Regional Development Expert
Finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), landskapets samarbetsgrupp
Nori Irina IMG 0132
Regional Development Expert
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet
Nylund Viktoria IMG 0007
Cultural Planner, BARK (on leave 1.1–30.6.2022)
PUNNONEN SEIJA IMG 9852
Cultural Planner
Kaikukortti, kulturturism
Rannanpaa Stefan IMG 9920
Regional Development Expert
Finansiering ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE), Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Aurora, landskapets samarbetsgrupps sekretariat, turismärenden
Riusala Kimmo IMG 9981
Regional Development Expert
Landsbygdsutveckling, intressebevakning, utbildnings- och högskolepolitik, framtidsarbete och prognostisering
Ulfvens Niklas IMG 0147
Development and Business Manager
Näringslivs-, innovations- och finansieringsfrågor