Search contacts

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Special Planner
Finansiering ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE), Interreg Botnia-Atlantica och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Dahl Johanna IMG 0075
Development Planner
Strategi för innovation och tillväxt (smart specialisering), internationella projekt och nätverk
Ehrs Susanna IMG 9690
Desk Officer
Finansiering ur Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Aurora
Leppanen Johanna IMG 0216
Special Planner
Finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), landskapets samarbetsgrupp
Nori Irina IMG 0132
Development Planner
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet
PUNNONEN SEIJA IMG 9852
Project Manager
Kaikukortti, kulturturism
Rannanpaa Stefan IMG 9920
Special Planner
Finansiering ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE), Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Aurora, landskapets samarbetsgrupps sekretariat, turismärenden
Riusala Kimmo IMG 9981
Development Planner
Landsbygdsutveckling, intressebevakning, utbildnings- och högskolepolitik, framtidsarbete och prognostisering
Ulfvens Niklas IMG 0147
Development and Business Manager
Näringslivs-, innovations- och finansieringsfrågor