Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF

EU logo Euroopan unionin osarahoittama

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeilla edistetään kestäviä alueellisia energiaratkaisuja ja hiilineutraalia kasvi- ja eläintuotantoa. 

Suomen osalta JTF-erityistavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. EU:n maaraportissa Suomelle (2020) todetaan, että hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä edellyttää kunnianhimoisia uusia toimenpiteitä.Turvetuotannon vähentämisen sosioekonomiset haittavaikutukset kohdistuvat Pohjanmaalla erityisesti kasvihuoneviljelyyn, kasvi- ja eläintuotantoon, logistiikka- ja kuljetuspalveluihin sekä energiahuoltovarmuuteen.

Pohjanmaan JTF-suunnitelmassa nostetaan esille kaksi keskeistä kehittämistarvetta:

  • kestävien alueellisten energiaratkaisujen ja uusien vihreiden liiketoimintamahdollisuuksien luominen
  • hiilineutraalin kasvi- ja eläintuotannon edistäminen ja turvesoiden ennallistaminen.

Oikeudenmukaisen siirtymän mahdollistamiseksi sekä sosioekonomisten vaikutuksien torjumiseksi Pohjanmaalla tarvitaan uutta liiketoimintaa sekä paljon uutta tietoa kehittyneistä uusiutuvaan energiaan perustuvista energiaratkaisuista ja hiilineutraalista kasvi- ja eläintuotannosta. Tämä edellyttää pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistamista sekä innovatiivisia tutkimus- ja kehittämishankkeita alueelle räätälöityjen ratkaisujen toteuttamiseksi.

Pohjanmaa saa JTF:n varoja vuosiksi 2021–2023 yhteensä 14,1 miljoonaa euroa. Pohjanmaan liiton osuus on 4,2 miljoonaa euroa. Rahoitusta voidaan myöntää yleisille kehittämis- ja innovaatiohankkeille.

Pohjanmaan osuus 4,2 miljoonaa kohdentuu Oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus (JTF) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjasta 7: Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi (JTF)

Keski-Suomen ELY-keskuksen osuus 9,9 miljoonaa euroa ohjataan ensisijaisesti yrityshankkeille mutta myös osaamista kerryttäville hankkeille (ESF+ 0,7 miljoonaa €) sekä turvemaiden ennallistamishankkeille (0,7 miljoonaa €).

Linkkejä lisätietoihin

Pohjanmaan liiton avoimet rahoitushaut

Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituskriteereista löydät rakennerahastot.fi sivuilta

Hankeideaesittely


Keskustelemme mielellämme hankeideoistanne ennen hakemuksen jättämistä.  Varatkaa aika meidän kanssamme Pohjanmaan liitolla hankeideaesittelyyn ja antakaa samalla lyhyen esittelyn ideastanne.

Tämän linkin kautta näette hankeideaesittelyihin varatut päivämäärät ja ohjeet ajanvaraukseen.

EU logo Euroopan unionin osarahoittama

Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Aluekehitysjohtaja
Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Aluekehitysasiantuntija
Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Aluekehitysasiantuntija
Piitulainen Emilia IMG 6028
Emilia Piitulainen
Aluekehitysasiantuntija