Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeilla edistetään kestäviä alueellisia energiaratkaisuja ja hiilineutraalia kasvi- ja eläintuotantoa. 

Rahoitushaku avautuu kevään 2023 aikana.

Suomen osalta JTF-erityistavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. EU:n maaraportissa Suomelle (2020) todetaan, että hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä edellyttää kunnianhimoisia uusia toimenpiteitä.Turvetuotannon vähentämisen sosioekonomiset haittavaikutukset kohdistuvat Pohjanmaalla erityisesti kasvihuoneviljelyyn, kasvi- ja eläintuotantoon, logistiikka- ja kuljetuspalveluihin sekä energiahuoltovarmuuteen.

Pohjanmaan JTF-suunnitelmassa nostetaan esille kaksi keskeistä kehittämistarvetta:

  • kestävien alueellisten energiaratkaisujen ja uusien vihreiden liiketoimintamahdollisuuksien luominen
  • hiilineutraalin kasvi- ja eläintuotannon edistäminen ja turvesoiden ennallistaminen.

Oikeudenmukaisen siirtymän mahdollistamiseksi sekä sosioekonomisten vaikutuksien torjumiseksi Pohjanmaalla tarvitaan uutta liiketoimintaa sekä paljon uutta tietoa kehittyneistä uusiutuvaan energiaan perustuvista energiaratkaisuista ja hiilineutraalista kasvi- ja eläintuotannosta. Tämä edellyttää pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistamista sekä innovatiivisia tutkimus- ja kehittämishankkeita alueelle räätälöityjen ratkaisujen toteuttamiseksi.

Pohjanmaa saa JTF:n varoja vuosiksi 2021–2023 yhteensä 14,1 miljoonaa euroa. Pohjanmaan liiton osuus on 4,2 miljoonaa euroa. Rahoitusta voidaan myöntää yleisille kehittämis- ja innovaatiohankkeille.

Keski-Suomen ELY-keskuksen osuus 9,9 miljoonaa euroa ohjataan ensisijaisesti yrityshankkeille mutta myös osaamista kerryttäville hankkeille (ESF+ 0,7 miljoonaa €) sekä turvemaiden ennallistamishankkeille (0,7 miljoonaa €).

 

 Euroopan unionin osarahoittama

Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Aluekehitysasiantuntija
Ehrs Susanna IMG 9690
Susanna Ehrs
Aluekehitysasiantuntija
Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Aluekehitysasiantuntija