Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF

EU logo Euroopan unionin osarahoittama

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeilla edistetään kestäviä alueellisia energiaratkaisuja ja hiilineutraalia kasvi- ja eläintuotantoa. 

Suomen osalta JTF-erityistavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. EU:n maaraportissa Suomelle (2020) todetaan, että hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä edellyttää kunnianhimoisia uusia toimenpiteitä.Turvetuotannon vähentämisen sosioekonomiset haittavaikutukset kohdistuvat Pohjanmaalla erityisesti kasvihuoneviljelyyn, kasvi- ja eläintuotantoon, logistiikka- ja kuljetuspalveluihin sekä energiahuoltovarmuuteen.

Pohjanmaan JTF-suunnitelmassa nostetaan esille kaksi keskeistä kehittämistarvetta:

  • kestävien alueellisten energiaratkaisujen ja uusien vihreiden liiketoimintamahdollisuuksien luominen
  • hiilineutraalin kasvi- ja eläintuotannon edistäminen ja turvesoiden ennallistaminen.

Oikeudenmukaisen siirtymän mahdollistamiseksi sekä sosioekonomisten vaikutuksien torjumiseksi Pohjanmaalla tarvitaan uutta liiketoimintaa sekä paljon uutta tietoa kehittyneistä uusiutuvaan energiaan perustuvista energiaratkaisuista ja hiilineutraalista kasvi- ja eläintuotannosta. Tämä edellyttää pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistamista sekä innovatiivisia tutkimus- ja kehittämishankkeita alueelle räätälöityjen ratkaisujen toteuttamiseksi.

Rahoitusta voidaan myöntää yleisille kehittämis- ja innovaatiohankkeille.

Pohjanmaan liiton rahoitus kohdentuu Oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus (JTF) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjaan 7: Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi (JTF)

Linkkejä lisätietoihin

Pohjanmaan liiton avoimet rahoitushaut

Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituskriteereista löydät rakennerahastot.fi sivuilta

Hankeideaesittely


Keskustelemme mielellämme hankeideoistanne ennen hakemuksen jättämistä.  Varatkaa aika meidän kanssamme Pohjanmaan liitolla hankeideaesittelyyn ja antakaa samalla lyhyen esittelyn ideastanne.

Tämän linkin kautta näette hankeideaesittelyihin varatut päivämäärät ja ohjeet ajanvaraukseen.

EU logo Euroopan unionin osarahoittama

Niklas Ulfvens
Aluekehitysjohtaja
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi
Karl-Gustav Byskata
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi
Johanna Leppänen
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi
Emilia Piitulainen
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi