Innovation Valley Österbotten - Pohjanmaa

Pohjanmaalla on potentiaalia hyödyntää vihreän siirtymän tuomia mahdollisuuksia. Tämä edellyttää kuitenkin toimivaa innovaatiojärjestelmää ja kohdennettuja investointeja, jotka tukevat koko innovaatiojärjestelmän uudistumiskykyä.

Hankkeen tavoitteena on:
- tunnistaa uusiutuvan energian tuotannon, jakelun ja varastoinnin kolme fokusteemaa, joita edistämme aktiivisesti sekä EU:n että kansallisella tasolla. Tunnistetuilla alueilla tulee olla hyvät edellytykset hyötyä syvemmästä kansainvälisestä TKI-yhteistyöstä ja siten vahvistaa ja kehittää alueellista innovaatioekosysteemiä ja Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian toteutumista.
- luoda yhteinen näkemys siitä, miten tulevaisuudessa hyödynnämme ja käytämme uusiutuvia energiaratkaisuja uusien vahvuusalueiden kehittämisessä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi uusiutuvan energian saatavuus antaa alueelle mahdollisuuden valmistaa ja viedä uusiutuvia polttoaineita lyhyemmässä ajassa, ja pidemmällä aikavälillä on mahdollisuuksia luoda korkeamman lisäarvon tuotteita ja ratkaisuja ja/tai omia markkinoita uusiutuville polttoaineille.
- koota yhteen Pohjanmaan tarjonta ja kiinnostus kehittää (kyvykkyydet, tarpeet, tarvittavat synergiat) kansainvälisessä yhteistyössä teemalla energia ja syväteknologiat kestävän kasvun ja yhteiskunnallisen kehityksen tukena.

‹ Takaisin
akke

Tietoja hankkeesta