Merituulivoima ja satamat Pohjanmaalla -selvityshanke

Satamat tulevat olemaan keskeisiä toimijoita ja paikkoja merituulivoiman kehittämisessä. Merituulivoiman toteuttaminen vaatii skaalaetuja, jota pitää selvittää vähintään maakunnallisesti ja tarkastella laajemmassa toimintaympäristön kontekstissa.

Merituulivoima ja satamat Pohjanmaalla -selvityshankkeen tavoitteina ovat mm:

- Edistää satamien strategista roolia merituulivoiman toteuttamisessa

- Edistää satama-alueiden käytännön kehittämismahdollisuuksia merituulivoiman hyödyntämisessä, esim. vetytaloudessa.

Hanke on kolmiosainen

- LÄHTÖKOHDAT: Merituulivoiman arvoketjun ja merituulivoiman toteuttamisen tarpeiden perusteella kartoitetaan Pohjanmaan satamien tilannekuvia merituulivoiman kehittämisessä, vertaillen Pohjanmaan satamia muihin satamiin Pohjanlahdella ja Itämerellä.

- YHTEISTYÖSTRATEGIA: Selvitetään satamien ominaisuuksien perusteella räätälöityjä rooleja tuulivoiman eri vaiheissa: kehittämisen, rakentamisen, operoinnin ja huollon, sekä käytöstäpoiston vaiheissa. Selvityksessä huomioidaan yhteistyön ja työnjaon mahdollisuuksia.  

- KEHITTÄMISEN AJURIT: Business case’ien avulla avataan merituulivoiman tuomat kehittämismahdollisuudet satamille ja selvitetään vihreille investoinneille soveltuvia teollisuusalueita, esim. vetytaloudelle, e-polttoaineille, jne.

‹ Takaisin
akke

Tietoja hankkeesta