Kansainvälinen toiminta

Toiminnallamme on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Kansainvälinen kanssakäyminen ja yhteistoiminta valtakunnanrajan yli ovat osa päivittäistä työtä niin edunvalvonnassa kuin hankehallinnoinnissakin. Yhteistyösuhteita ylläpidetään erityisesti Pohjoismaihin, Itämeren alueella sekä Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja toimielimiin.

Liitto on edustettuna seuraavissa pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestöissä:

Euroopan raja-alueiden liitto AEBR

Euroopan raja-alueiden liitto (The Association of European Border Regions AEBR) perustettiin vuonna 1971 lisäämään ja koordinoimaan eurooppalaisten raja-alueiden välistä yhteistyötä. Tällä hetkellä järjestössä on jäsenenä 95 raja-aluetta. Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Steven Frostdahl istuu AEBR:n johtoryhmässä.

Itämeren valtioiden alueiden yhteistyöelin BSSSC

Itämeren valtioiden alueiden yhteistyöelin (Baltic Sea States Sub-regional Co-operation BSSSC) on Itämeren kymmenen rantavaltion alueviranomaisten muodostama poliittinen verkosto. Sen tärkeimpänä tehtävänä on tukea Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaa tekemällä tiivistä yhteistyötä koko Itämeren alueella toimivien organisaatioiden kanssa.

Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto CPMR

Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto (The Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe CPMR) on Euroopan vanhimpia alueiden yhteisiin intresseihin perustuvia yhteenliittymiä. Se perustettiin Bretagnen maakunnan aloitteesta Saint-Malossa vuonna 1973, kun Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska liittyivät Euroopan unioniin. Pohjanmaan liitto on ollut jäsen vuodesta 1995. Järjestöön kuuluu tätä nykyä yli 150 jäsenaluetta 24 eri maasta, niin EU:n jäsenmaista kuin myös unioniin kuulumattomista maista. CPMR:n päätavoite on edistää tasapainoista aluekehitystä Euroopassa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta vahvistamalla. Maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Richard Sjölund edustaa Pohjanmaan liittoa CPMR:ssä.

Merenkurkun neuvosto EAYY

Merenkurkun neuvosto EAYY on kolmen pohjalaismaakunnan sekä Ruotsin Västerbottenin ja Örnsköldsvikin kunnan muodostama raja-alueellinen yhteistyöfoorumi. Merenkurkun neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston virallisista raja-alueellisista toimijoista. Merenkurkun neuvostosta tuli ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY-alue 1.1.2021. EAYY, eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä, on EU:n sisäinen ryhmittymä, jonka tarkoituksena on edistää valtionrajat ylittävää yhteistyötä. Kyseinen hallinnollinen muutos antoi Merenkurkun neuvostolle esimerkiksi uusia mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa aluetta valtionrajat ylittävien yhteistyöhankkeiden avulla.

Merenkurkun neuvoston hallituksessa Pohjanmaan liittoa edustaa maakuntajohtaja Mats Brandt ja puheenjohtaja Joakim Strand, maakuntahallituksen puheenjohtaja, sekä varajäsenenään maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Steven Frostdahl.

Älykkään erikoistumisen verkosto S3

Älykkään erikoistumisen verkosto S3 sai ensimmäisen suomalaisen jäsenalueensa tammikuussa 2012 Pohjanmaan liiton liittyessä jäseneksi. Tätä nykyä jäsenalueita on Euroopassa n. 130.

West Finland European Office

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Keski-Suomen maakunnan liitoilla on Brysselissä yhteinen toimisto, West Finland European Office. Eurooppa-toimiston toiminta vakinaistettiin vuonna 2006. Toimistoa hallinnoi Pohjanmaan liitto.

Pohjanmaan maakuntien neuvottelukunta on vuodesta 1994 lähtien tehnyt yhteistyötä saksalaisen osavaltion Schleswig-Holsteinin kanssa.

Ota yhteyttä

Jerker Johnson
Aluekehitysasiantuntija, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi