Vuoden järjestöystävällinen kunta 2023: Vöyrin kunta

Vöyrin kunta palkittiin Vuoden järjestöystävällisenä kuntana 2023 Pohjanmaalla. Palkinnon myönsivät Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan Yhdistykset ry. Palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Vuoden järjestöystävällinen kunta logo. Kolme figuuria sydämen sisällä.

Voittajakunnan valinnasta Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta toteaa muun muassa, että kunta on ottanut järjestöt huomioon eri asiakirjoissaan, järjestää sekä suurempia että pienempiä yhdistysiltoja, tarjoaa vöyriläisille yhdistyksille myös ilmaisia tiloja sekä tukee monipuolisesti eri toimialoilla toimivia yhdistyksiä.

Maakuntajohtaja Mats Brandt kättelee Kjell Heiriä.

Kuvassa vasemmalta: Pohjanmaan Yhdistykset ry:n hallituksen puheenjohtaja Markku Pulli, maakuntajohtaja Mats Brandt, järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Henna Minkkinen, Vöyrin kunnan vapaa-aikasihteeri Alf Wiklund ja Vöyrin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kjell Heir. Kuva: Toni Puukko

Kunta itse tuo esille, että se harjoittaa matalan kynnyksen toimintaa ja pyrkii auttamaan yhdistyksiä mahdollisuuksiensa mukaan. Lisäksi sen tavoitteena on, että huolehditaan toisista pienin, yksinkertaisin keinoin ja autetaan parhaan mukaan. Pääpaino on tietysti taloudellisessa avustamisessa, mutta asiantuntemusta pyritään tarjoamaan tarvittaessa. Kunnalla on matala kynnys ottaa yhteyttä yhdistyksiin eri asioissa. Nämä kunnan esiintuomat asiat toivat sen ”pienen lisän” ja vakuuttivat valintaa tehneet.   

Valinnassa hyödynnettiin Järjestöystävällisen kunnan toimintamallissa* luotuja järjestöystävällisen kunnan kriteereitä, joita ovat mm. järjestöyhdyshenkilön nimeäminen, maksuttomien tilojen tarjoaminen järjestöjen käyttöön ja järjestötoiminnasta viestiminen kunnan asukkaille. Jokaiselle kunnalle on lähetetty samanlainen lomake, jossa kriteerit ovat. Huomioon on myös otettu se, että kunnat ovat erikokoisia ja toiminta on suhteutettu kunnan kokoon.

Pohjanmaan liitto onnittelee Vuoden järjestöystävällistä kuntaa! 

Seuraavan kerran Vuoden järjestöystävällinen kunta Pohjanmaalla valitaan vuonna 2025.


* Hyödynnetty Järjestöystävällisen kunnan toimintamalli on kehitetty Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n hallinnoimassa Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeessa (2017–2020), jonka tarkoituksena oli tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Hankkeessa pohdittiin yhdessä alueen järjestöjen kanssa niitä asioita, joihin järjestöt erityisesti halusivat vaikuttaa. Näistä nousi järjestöystävällisen kunnan seitsemän teesiä. Pohjois-Pohjanmaan liitto on näiden pohjalta tehnyt suositukset järjestöyhteistyölle.

Toimintamallia hyödynnettiin myös Pohjanmaalla Pohjanmaan Yhdistyksen ry:n hallinnoiman vastaavan Järjestö 2.0 -hankkeen toimesta jo ennen koronapandemiaa. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne ja Järjestö 2.0 -hanketta rahoitti Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA osana valtakunnallista Järjestöt mukana muutoksessa -hankekokonaisuutta.