Haaste tasa-arvolupauksiin

Pohjanmaan tasa-arvoryhmä toteuttaa keväällä 2021 tasa-arvokampanjan, johon sisältyy mm. kuntavaaliehdokkaiden haastaminen tasa-arvolupauksiin.

Tavoite: Innostaa kuntavaalien ehdokkaita miettimään tasa-arvoasioita ja edistämään niitä, jos tulevat valituksi.

Sisältö: Pohjanmaan kuntavaaliehdokkaat haastetaan antamaan tasa-arvolupauksia sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #TasaarvoPohjanmaa #JämställtÖsterbotten. Lupauksia esitellään Pohjanmaan liiton ja tasa-arvoryhmän some-kanavissa ja ne löytyvät osoitteista https://www.facebook.com/5050ostrobothnia ja https://twitter.com/pliitto.

Osallistuminen kampanjaan on yksinkertaista. Ehdokas julkaisee sosiaalisessa mediassa hänelle tärkeään tasa-arvokysymykseen liittyvän vaalilupauksensa aihetunnisteella #TasaarvoPohjanmaa, jotta voimme löytää ja jakaa sen. Ehdokas voi halutessaan käyttää kampanjan kuvaa. 

Ladattava Facebook-kuva

Ladattava Facebook-kuva (kaksikielinen)

Ladattava Instagram-kuva

Ladattava Instagram-kuva (kaksikielinen)

Esittelemme ajanjaksolla 19.3.–11.6. Facebookissa tai Twitterissä tehtyjä lupauksia Pohjanmaan tasa-arvoryhmän facebook-sivulla @5050ostrobothnia ja Pohjanmaan liiton twitter-tilillä https://twitter.com/pliitto.

Inspiraatiota lupausten tekemiseen

Viikon tasa-arvokysymys

Julkaisussaan Kuntapolitiikan tasa-arvokysymyksiä. Sukupuolten tasa-arvo Suomen kunnissa 2017–2021 Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta TANE nostaa esiin keskeisiä kuntatason tasa-arvokysymystä. Pohjanmaan tasa-arvoryhmä haluaa herättää keskustelua samoista teemoista Pohjanmaalla.

Viikon 22 tasa-arvokysymys (31.5.–6.6.2021):
Omaishoito on sukupuolittunut ilmiö

Suomessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä on lähtökohtaisesti kunnilla. Kunnat ovat kuitenkin vähentäneet laitoshoitoa ja kalliimpia hoitomuotoja jo pidemmän aikaa, ja omaishoito yleistyy. Laitoshoidon vähentäminen ja omaishoidon lisääminen on johtanut siihen, että vastuu esimerkiksi vanhusten hoivasta on siirtynyt entistä vahvemmin heidän perheilleen, ja erityisesti naisille.

Vuonna 2019 noin 70 prosenttia omaishoitajista oli naisia. Omaishoidon järjestämisellä on merkitystä erityisesti naisten toimeentulon, eläketurvan ja urakehityksen kannalta.

Hei sinä Pohjanmaan kuntavaaliehdokas! Mikä on tilanne sinun kunnassasi? Mitä asian eteen pitäisi kunnassasi mielestäsi tehdä? Postaa ajatuksesi sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #TasaarvoPohjanmaa, jotta voimme löytää ja jakaa sen.

Viikon 21 tasa-arvokysymys (24.–30.5.2021):
Noudatetaanko sinun kunnassasi tasa-arvolakia?

Tasa-arvolaki velvoittaa kuntia edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Jotta sukupuolten tasa-arvo näkyisi ja toteutuisi palveluissa ja kunnan päätöksissä, tasa-arvon edistämisen pitää tapahtua luontevasti osana kunnan toimintaa. (Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjille, Kuntaliitto).

Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa on tahdonilmaus tasa-arvon toteuttamiseksi kunnassa. Peruskirja on hyvä tuki päätöksenteossa, ja allekirjoittamalla peruskirjan kunta vahvistaa sitoutumistaan tasa-arvon edistämiseen tasa-arvolainsäädännön mukaisesti.

Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu on työkalu sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kunnissa. Peruskirjan allekirjoittamisen myötä kunta sitoutuu laatimaan toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman.  Useimmilla kunnilla on lain edellyttämä henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma, mutta kunnan toimintaa ja palveluja koskeva toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma puuttuu.

Pohjanmaan tasa-arvoryhmän tavoitteena on, että kaikki Pohjanmaan kunnat allekirjoittavat eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan ja laativan sen mukaisen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman.

Hei sinä Pohjanmaan kuntavaaliehdokas! Miten tasa-arvolaki toteutuu kunnassasi? Onko kuntasi hyväksynyt eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan? Onko kunnassasi toiminnallinen eli palveluita koskeva tasa-arvosuunnitelma? Postaa ajatuksesi sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #TasaarvoPohjanmaa, jotta voimme löytää ja jakaa sen.

Viikon 20 tasa-arvokysymys (17.–23.5.2021):
Sukupuolistereotypiat vaikuttavat lasten ja nuorten koulutus- ja ammattivalintoihin

Stereotyyppiset käsitykset eri sukupuolille sopivista töistä rajoittavat lasten ja nuorten koulutus- ja ammattivalintoja. Sukupuolen mukainen segregaatio näkyy sekä perusasteen että toisen asteen koulutusvalinnoissa. Jo peruskoulun yläluokilla tytöt ja pojat tekevät eri valintoja valinnaisissa oppiaineissa. Tyttöjen ja poikien välillä on eroja myös hakeutumisessa peruskoulun jälkeiseen koulutukseen eli toisen asteen koulutukseen. Vuonna 2018 peruskoulun 9. luokan päättäneistä tytöistä 65 prosenttia haki ensisijaisesti lukioon ja pojista 54 prosenttia haki ensisijaisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Erityisen sukupuolittuneita koulutusvalinnat ovat nuorten siirtyessä peruskoulusta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, joskin näissä valinnoissa on myös alueellista vaihtelua Suomessa. Sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten osalta tilastotietoa ei ole saatavilla.

Myös Pohjanmaan tasa-arvoryhmä on pyrkinyt herättämään keskustelua työmarkkinoiden jakautumisesta sukupuolen mukaan Kaikkien työt -keskustelusarjassaan. Työikäisen väestön määrän ennakoidaan laskevan Pohjanmaalla ja koko maassa selvästi, joten kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy jatkossakin. Silloin on tärkeää, että kaikki nuoret löytävät itselleen sopivan koulutuspolun ilman ylimääräisiä rajoittavia tekijöitä.

Hei sinä Pohjanmaan kuntavaaliehdokas! Löytyykö kunnastasi jokin käytännön esimerkki siitä, kuinka sukupuolistereotypioita voidaan kouluissa purkaa? Mitä asian eteen pitäisi mielestäsi tehdä? Postaa ajatuksesi sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #TasaarvoPohjanmaa, jotta voimme löytää ja jakaa sen.

Rakennetaan yhdessä entistä tasa-arvoisempaa Pohjanmaata!

Ota yhteyttä

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Aluekehitysasiantuntija