Delaktighetsforum för kommunerna i Österbotten: Deltagande budgetering

6.10.2022
9:00 - 10:15

Fritidschef Bo-Eric Ahlgren från Kimitoön berättar om erfarenheter av deltagande budgetering i Kimitoön.Tillbaka