Delaktighetsforumet för kommunerna i Österbotten: Introduktion till temadagen Påverka!

14.2.2023
9:30 - 11:00
Teams

Introduktion till Temadagen Påverka! 

Syftet med temadagen Påverka! är att stärka ungdomars deltagande i samhället.

Introduktionen till temadagen arrangeras av Nuorten Suomi (på finska).

Mer information och anmälning till introduktionen här. Tillbaka