En jämställd och jämlik vardag för unga

7.2.2023
15:00 - 16:00
Microsoft Teams

Kortkurs för ungdomar och personer som arbetar med ungdomar

Hur kan vi främja ungas jämställdhet och jämlikhet i kommunen och i skolan? Hur får vi ungas röster hörda i skolans och kommunens jämställdhets- och jämlikhetsarbete? På kursen lär du dig mer om jämlikhet och jämställdhet samt får inspiration för arbetet kring dessa frågor i skolan och kommunen.

Målgrupp: ungdomar i Österbotten, studiehandledare och andra intresserade i skolor för årskurs 7–9 och läroanstalter på andra och tredje stadiet i Österbotten, ungdomsarbetare, handledare i ungdomsfullmäktige, andra intresserade

Anmälning: https://www.lyyti.fi/reg/Tasaarvoinen_ja_yhdenvertainen_arki_nuorille_0368/se

Länk till kursen skickas till anmälda. Anmäl dig senast 1.2.2023. Kursen är kostnadsfri och tvåspråkig. Välkommen!

Mer info: Irina Nori, Österbottens förbund, irina.nori@obotnia.fi, tel. 044 032 0644

Kursen ordnas av Österbottens förbund och Österbottens jämställdhetsgrupp tillsammans med Ekvalita (expert på jämställdhet och jämlikhet).Tillbaka