JTF 8 v2.3.sv

Energi och cirkulär ekonomi, vad är nästa steg och kan det finansieras genom JTF?

8.3.2023
9:00 - 12:00

Energi och cirkulär ekonomi är heta ämnen i Österbotten. Det pågår en mängd olika satsningar och projekt på dessa teman. Omställningen till grön energi och hållbara system kommer nu och inte senare. Vi vill därför bjuda in dig till en diskussion kring var vi står nu och vad som borde vara nästa steg framåt när det gäller satsningar på energi och cirkulär ekonomi. Vi har samtidigt möjlighet att fundera kring vilka möjligheter till finansiering som finns regionalt, speciellt med tanke på kommande JTF ansökningsomgångar.

JTF- 2023 tyngdpunkter:

Skapande av hållbara regionala energilösningar och nya möjligheter till grön affärsverksamhet – Till rubriken prioriteras ca 3 miljoner euro vilket är 70 % av tillgängliga medel. 

Främjande av klimatneutral växt- och djurproduktion samt återställande av torvmarker – Till rubriken prioriteras ca 1,2 miljoner euro vilket är 30 % av tillgängliga medel.

Anmälan senast 6.3 via denna länk

Program

8.30                  Hotellfrukost för alla deltagare

9.00- 9.10        Välkommen

9.10-9.50         Key Note, Teis Hansen, Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen Energy transitions, in what sense a regional problem           

9.50-10.15       Nya möjligheter för projektsatsningar genom JTF

10.15-11.30     Gruppdiskussioner

11.30-11.50     Presentation av resultat och diskussion

11.50-12.00     Next steps för JTF

Gruppdiskussion

Vi arbetar kring följande teman och diskuterar och kommer med förslag utgående från erfarenheter och kunskap:

Tema 1:  Hur kan vi skapa affärsmodeller för hållbarhet och cirkulär ekonomi

Tema 2: Energieffektiv industri och nya lösningar som främjar inbesparingen av energi

Tema 3: Förnybar energiproduktion, resiliens och självförsörjning – case: växtproduktion

Tema 4: Investeringar i förnybar energiproduktion och användning av grönt väte som energibärare och för lagring av energi – hur maximera möjligheterna för Österbotten?

(klicka på denna länk för mera info om temaområdena)

 Tillbaka