”Europa är vi”-turnén kommer till Vasa

25.10.2021
14:00 - 16:15
Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa

Framtiden för demokrati, deltagande och ett gott liv i Finland och Europa – hur säkerställer vi den?

Måndagen den 25 oktober 2021, kl. 14.00–16.15
Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa

Program

Från 13:30 anmälan och kaffeservering
14.00 Evenemanget öppnas, landskapsdirektör Kaj Suomela, Österbottens förbund
14.05 Som i Strömsö? Synpunkter på främjandet av demokratin och deltagandet i Finland och Europa, justitieminister Anna-Maja Henriksson
14.15 Demokratins framtid i Europa, Europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri
14.25 Dialog: Hur förverkligas demokrati och delaktighet i människornas vardag och hur stöder de ett gott liv? I diskussionen deltar regionservicechef Suvi Aho/Vasa Stad, lektor Anders Fransen/Vasa Övningsskola, forskare Thomas Karv/Åbo Akademi samt Katja Lösönen/Kalevala Kvinnoförbundet
14.50 Ungdomarnas frågestund, Vaasan lyseon lukio, Vasa övningsskolas gymnasium och IB-linjen 
15.15 Publikdiskussion om framtiden för deltagande och ett gott liv i Vasa, Finland och Europa
16.05 Sammanfattning, enhetschef Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet
16.15 Evenemanget avslutasTillbaka