Infomöte om EU-finansiering: Kostnadsmodeller

26.1.2022
9:00 - 10:30
Teams

Infomöte: Kostnadsmodeller (på svenska)

OBS! Notera nytt datum! 

Informationsmötena ordnas via TEAMS. Ingen förhandsanmälan behövs.

Anslut till mötet genom att klicka på denna länk.

Österbottens förbund ordnar infomöten på svenska i anslutning till det nya finansieringsprogrammet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 i början av 2022. 

 

 

 Tillbaka