Med sikte på mångfald i arbetslivet

29.3.2023
13:00 - 15:00
Microsoft Teams (anslutningslänk skickas till anmälda)

Lösningar för att avhjälpa bristen på utbildad arbetskraft

I Finland är utbildning och arbetsliv starkt uppdelade efter kön och etnisk bakgrund. Hur påverkar detta de österbottniska landskapens livskraft och tillgången på arbetskraft? Vad kan vi göra för att råda bot på situationen?

Anmälan (senast 24.3): https://www.lyyti.fi/reg/Moninaista_tyoelamaa_rakentamassa_5442/se
Målgrupper: Läroinrättningar och arbetsgivare i de österbottniska landskapen, arbetsmarknads- och företagarorganisationer, näringslivsbolag, andra intresserade

Webbinariets program:

13.00–13.05 Välkommen

13.05-13.30 Avveckling av segregationen – mot ett mer jämlikt arbetsliv
Mia Teräsaho, Institutet för hälsa och välfärd THL / Heidi Hiltunen, SHM

13.30–13.40 Flickor in på teknik och pojkar till vården

13.40–13.50 Jämställdhets- och likabehandlingsarbete i skolan – Case Seinäjoki yrkeshögskola
Emilia Kangas, Seinäjoki yrkeshögskola

13.50–14.00 Ett välmående, socialt hållbart och interkulturellt arbetsliv i Österbotten
Melina Saari, Yrkesakademin i Österbotten

14.00–14.10 Jämställdhet i cleantech-företag i Kvarken – Rekommendationer för företag
Triinu Varblane, Merinova / Nora Birkman Neunstedt, KOSEK

14.10–14.20 Att skapa arbetsplats med mångfald – Case Westenergy
Sanna Hautamaa, Westenergy

14.20–14.50 Paneldiskussion

14.50–15.00 Diskussion och avslutning

Arrangörer:
Österbottens förbund, Yrkesakademin i Österbotten
Södra Österbottens förbund, Seinäjoki yrkeshögskola
Mellersta Österbottens förbund
Norra Österbottens förbund, Uleåborgs stad

Mer information: Irina Nori, Österbottens förbund, irina.nori@obotnia.fi, tel. 044 032 0644Tillbaka