Slutseminarium för vindkraftsutredning

30.11.2021
13:00 - 15:00
Teams

Slutseminarium för Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens gemensamma vindkraftsutredning.

Vid seminariet presenteras vindkraftsutredningens resultat och landskapsförbunden berättar om kommande skeden i landskapsplanläggningen. Dessutom hör vi miljöministeriets inlägg. Det reserveras tid för deltagarnas frågor och kommentarer. Presentationerna hålls på finska men du får gärna ställa frågor på svenska.Tillbaka