Slutwebbinarium för projektet Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner

24.5.2023
9:00 - 11:00

Välkommen till slutwebbinarium för projektet Effektiva klimatåtgärder i kommunerna i Österbotten. Under evenemanget får du höra om läget för klimatarbetet i kommunerna i Österbotten och om framtida inriktningar.

Program:

9.00–9.10 Välkommen
Varpu Rajaniemi, Österbottens förbund

9.10–9.55 Effektivt klimatarbete i kommunerna i Österbotten
Emma Liljeström (Sitowise) berättar om resultaten av projektet. Diskussion.

9.55–10.05 Klimatsamarbete mellan kommunerna i Österbotten
Irina Nori (Österbottens förbund) berättar om kommunenkätens resultat. Diskussion.

10.05–10.15 Aktuellt om energirådgivning
Matti Alakoskela, Thermopolis Oy

10.15–10.55 Paneldiskussion
Moderator är Emma Liljeström, Sitowise. Med i diskussionen är:
Mikael Alaviitala, Korsholm
Christina Båssar, Korsnäs
Daniel Ellfolk, Närpes
Janne Toivonen, Nykarleby

10.55–11.00 Avslutning
Varpu Rajaniemi, Österbottens förbund

Tid och plats: den 24 maj 2023 kl. 9:00–11:00, Teams
Anmälning: https://www.lyyti.in/Kuntien_ilmastohankkeen_paatoswebinaari_9681/se
Organisatörer: Österbottens förbund, SitowiseTillbaka