Temaspecifik framtidsspaning: Näringsliv, innovationer och kompetens

20.6.2024
9:00 - 11:00

I de temaspecifika workshopparna för framtidsspaning kartlägger man de viktigaste förändringsfenomenen som påverkar det aktuella temat och bedömer deras betydelse för Österbottens livskraft. Vi ber dig att anmäla dig till de workshoppar vars teman intresserar dig mest och där du tror att du har störst sakkunskap. Workshoparna är organiserade enligt följande:

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH MILJÖ
Tid: tisdag 4.6.2024 kl. 9.00–11.00

Plats: Microsoft Teams + plattformen Howspace (länkarna skickas per epost).

Anmälan: senast onsdag den 29 maj via denna anmälningslänk.

NÄRINGSLIV, INNOVATIONER OCH KOMPETENS
Tid: torsdag 20.6.2024 kl. 9.00–11.00

Plats: Microsoft Teams + plattformen Howspace (länkarna skickas per epost).

Anmälan: senast fredag den 14 juni via denna anmälningslänk:  https://www.lyyti.fi/reg/Teemakohtainen_tulevaisuustutkailu__ELINKEINOELAMA_INNOVAATIOT_JA_OSAAMINEN_2873/fi

REGION- OCH SAMHÄLLSSTRUKTUR
Tid: torsdag 22.8. kl. 13.00-15.00

Plats: Microsoft Teams + plattformen Howspace (länkarna skickas per epost).

Anmälan: Öppnas senare.

DELAKTIGHET, VÄLFÄRD OCH KULTUR
Tid: tisdag 27.8. kl. 12.00-14.00

Plats: Microsoft Teams + plattformen Howspace (länkarna skickas per epost).

Anmälan: Öppnas senare.

Mer information: Kimmo Riusala, fornamn.efternamn@obotnia.fi, tel. 044 320 6206

 Tillbaka